Hirvien aiheuttamista tuhoista maksettiin edellisvuotta vähemmän korvauksia Etelä-Karjalassa

Metsänomistajille on maksettu Etelä-Karjalassa yhteensä 48 000 euroa korvauksia hirvien aiheuttamista tuhoista.

Lyhyet
Hirviä makaamassa hangessa
Hirvet syövät ja katkovat puita, ja metsänomistajat saavat vahingoista korvausta.Anneli Lappalainen / Yle

Hirvien aiheuttamien vahingonkorvausten määrä on laskenut Etelä-Karjalassa.

Metsänomistajille on maksettu korvauksia Etelä-Karjalassa yhteensä 48 000 euroa, mkä on hieman vähemmän kuin viime vuonna.

Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.

Metsäkeskus maksaa hirvien aiheuttamat vahingonkorvaukset viime vuonna arvioitujen tuhojen perusteella.