Lähes 50 000 koululaista kadonnut oppilasluetteloista Britanniassa

Koulujen epäillään poistavan heikosti menestyviä oppilaita luotteloistaan pärjätäkseen paremmin päättökokeissa.

Britannia
Koululuokka
Britanniassa herättää ihmetystä oppilaislistoista katoavien suuri määrä. Koulujen epäillään poistavan oppilaita ennen loppukokeita. Kuvassa yläkouluikäisiä loppukokeessa.AOP

Koulupudokkaiden suuri määrä herättää hämmennystä Britanniassa.

Torstaina julkaistun tutkimusraportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes 50 000 yläkouluikäistä oppilasta on kadonnut koulujen oppilasluetteloista tuntemattomasta syystä.

Raportissa havaittiin, että kahdeksan prosenttia lähinnä suomalaista yläkoulua vastaavan secondary schoolin vuonna 2012 aloittaneiden ja viisi vuotta myöhemmin lopettaneiden ikäluokasta poistettiin oppilasluettelosta jossain vaiheessa.

Tutkimuksen on tehnyt riippumaton The Education Policy -tutkimuslaitos.

Koulupudokkuuden taustalla on usein huono-osaisuus. Lue tästä Ylen raportti Birminghamista ja Sheffieldistä: Britanniasta tuli kurjuuden kuningaskunta, jossa lapsista liki joka kolmas elää köyhyydessä.

The Education Policy -tutkimuslaitoksen selvityksessä tarkasteltiin kolmea ikäluokkaa, jotka suorittivat loppukokeensa vuosina 2011 (602 933 oppilasta), 2014 (616 829) ja 2017 (603 705).

Eniten kadonneita oli nuorimmassa ikäluokassa. Heistä 55 300 oli jossain vaiheessa viiden vuoden aikana poistunut koulun oppilasrekisteristä.

Osa oli kadonnut useamman kerran, sillä poistumiset koskivat 49 100 yläkouluikäistä. Selvityksestä kirjoittaa muun muassa The Guardian-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Ongelmat keskittyvät tiettyihin kouluihin

Tutkijat rajasivat pois aineistosta koulua vaihtaneet oppilaat, perhesyistä muuttaneet ja pysyvästi erotetut.

Jäljelle jäivät ilman selkeää syytä kadonneet oppilaat. Heistä monet ovat päättäneet lopettaa koulunkäynnin.

Keskustelua ovat herättäneet epäilykset, että koulut siirtäisivät pois hankalia tai huonosti menestyviä oppilaita menestyäkseen paremmin päättökokeissa eli GCSE:ssä.

Koulut voivat esimerkiksi ohjata oppilaan toisaalle opiskelemaan tai kotiopetuksen pariin.

Koululaisia rappusissa
Oppilaiden katoaminen ilman perhesyitä näyttää keskittyvän pieneen ryhmään kouluja. AOP

Tutkijat huomauttavat, että on vaikea arvioida, onko päätös oppilaan koulusta lähdölle ollut koulun, oppilaan vai vanhempien.

Viranomaiset pitävät kirjaa kouluista virallisesti erotetuista, mutta epävirallisten poistumisten tai poistamisten syitä ei kirjata.

Oppilaiden katoaminen ilman perhesyitä näyttää keskittyvän pieneen ryhmään kouluja. 330 koulussa eli kuudessa prosentissa kouluja tapahtui lähes neljännes poistumisista. Näistä kouluista katosi jokaista kohden vuodessa luokallinen eli kolmisenkymmentä oppilasta.

Kadonneiden koululaisten kohdalla toistuivat tietyt piirteet. Joka kolmas oli ollut tekemisissä sosiaaliviranomaisten kanssa tai erotettu aiemmin koulusta. Kahdella viidestä oli ollut paljon poissaoloja ja joka seitsemäs oli ilmaisen kouluruokailun piirissä.

Lisää aiheesta:

Britanniasta tuli kurjuuden kuningaskunta, jossa lapsista liki joka kolmas elää köyhyydessä

Aiheesta muualla:

The Education Policy: Unexplained pupil exits from schools: A growing problem? (siirryt toiseen palveluun)

The Guardian: More than 49,000 pupils ‘disappeared’ from schools – study (siirryt toiseen palveluun)