Koulumatkaliikunta vähentynyt Tampereen seudulla selvästi – tutkijan mukaan liikennettä pelätään turhaan

Haaste on kävelyn ja pyöräilyn vähentyminen sitä mukaa, mitä vanhemmaksi koululainen kasvaa.

Koulu- ja työmatkat
Koulumatka on hyvää arkiliikuntaa, mutta moni lapsi kulkee autokyydeillä
Koulumatka on hyvää arkiliikuntaa, mutta moni lapsi kulkee autokyydeillä

Koulumatkojen taittaminen lihasvoimin on vähentynyt teini-ikäisten keskuudessa Tampereen seudulla. Kyselyn mukaan alle kilometrin koulumatkoilla lukiolaisten ja ammattiopiston opiskelijoiden kävely ja pyöräily on vähentynyt kolmessa vuodessa keskimäärin 7 prosenttiyksikköä.

Peruskoululaisilla kävelyn ja pyöräilyn suosio on säilynyt vahvana alle 3 kilometrin koulumatkoilla vuodenajasta riippumatta.

Haasteena onkin kävelyn ja pyöräilyn väheneminen nuorten kasvaessa. Lukiossa ja Tredussa opiskelevat kulkevat jalkaisin ja pyörällä noin 30 prosenttiyksikköä vähemmän kuin alakoulun 4–6. luokkien oppilaat.

Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäällikkö Satu Kankkonen uskoo, että osasyynä arkiliikunnan vähenemiseen ovat mukavuustekijät ja koulumatkojen pidentyminen.

Jos matkat taitettaisiin lihasvoimin, matkoja kertyisi hurjasti.

– Yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten osalta olisi noin 10 000 matkan potentiaali lisätä liikkumista, eli puhutaan aika isoista luvuista, Kankkonen sanoo.

4–5 kilometrin koulumatkat kuljetaan kaikissa koulutusasteissa yhä useammin bussilla, henkilöautolla tai mopolla, minkä seurauksena koulumatkojen arkiliikunnan osuus on laskenut noin 10 prosenttiyksikköä kolmessa vuodessa.

Liikenteellä pelotellaan

Kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) (Tampereen kaupunkiseudun verkkosivut) tiedusteltiin ensimmäistä kertaa myös harrastusmatkoista. Harrastuksiin kuljetaan selvästi eniten henkilöautolla ja kuljettajana toimii useimmiten vanhempi. Tähän olisi selvityksen mukaan mahdollista löytää ratkaisuja.

– Ratkaisuna voisi toimia esimerkiksi koulupäivän aikana tai heti sen jälkeen harrastaminen. Tämä lisäisi myös lasten ja vanhempien jaksamista sekä lisäisi mahdollisuuksia perheen yhteiseen ajankäyttöön iltaisin, Kankkonen sanoo.

Liikenne voi pelottaa ja sillä myös pelotellaan. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKESin tutkija sanoo, että koulumatkojen liikunta on itse asiassa 100 tai jopa 1000 kertaa turvallisempaa liikuntaa kuin harrastusliikunta, lajista riippuen.

– Liikennehän ei ole lähtökohtaisesti kontaktilaji. Siinä ei kilpailla, ei tavoitella samaa palloa tai mitata sitä, kuka voittaa. Suurimmaksi osaksi koulumatkat on ihan älyttömän turvallisia, tutkija Jouni Kallio sanoo.

Kyselyn mukaan kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus on parantunut mm. rakentamalla uusia kevyenliikenteenväyliä ja kehittämällä risteysalueita. Koulumatkoilla lähes kaikkien vastaajien mielestä kävely on erittäin tai melko turvallista.

Parannus edelliseen kyselyyn oli jopa 14 prosenttiyksikköä. Pyöräilyn osalta nousu oli kahdeksan prosenttiyksikköä.

Liikkuminen lisääntyy kodin ja koulun yhteispelillä

Tuloksissa näkyy yhteys vanhempien säännöllisen työmatkaliikunnan ja lasten koulumatkaliikunnan välillä.

– Jos vanhempi liikkuu, todennäköisemmin lapsikin liikkuu, projektipäällikkö Päivi Kolu UKK-instituutista sanoo.

Liikkumista halutaan edistää, sillä esimerkiksi säännöllisestä reippaasta kävelystä on hyötyä pitkään. Se vaikuttaa esimerkiksi elintapasairauksien aiheuttamiin terveydenhuollon kustannuksiin ja sairauspoissaolojen määrään.

Autoton liikkuminen vähentää myös terveydelle haitallisten pienhiukkasten määrää kaupunkien hengitysilmassa.

Tampereen kaupunkiseutu toteutti peruskoululaisille, lukiolaisille ja ammattiopisto Tredun opiskelijoille sekä heidän vanhemmilleen koulumatka- ja liikkumiskyselyn loppuvuonna 2018. Kyselyyn vastasi 6 849 henkilöä, joista oppilaita oli 75 prosenttia.

Kysely keräsi tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta koulumatkalla, koulupäivän aikana ja sen jälkeen. Lisäksi se selvitti harrastusmatkoja, vanhempien arkiliikkumista ja liikkumismahdollisuuksia oppilaitoksissa.

Kysely toteutettiin nyt toista kertaa. Aiempi tehtiin vuonna 2015.

Lue myös:

Toivoisitko lapsellesi parempaa menestystä koulussa? Koululiikunta parantaa oppimista ainakin viidellä eri tavalla

Suojelemisen kääntöpuoli: Lasten kuskaamisesta kouluun on tullut jo turvallisuusriski

Kuskaatko lapsesi kouluun? – "Autokyyti on mukava, mutta ei välttämättä palvelus lapselle"