Hirvien aiheuttamia tuhoja korvattiin edellisvuosien tapaan

Keski-Pohjanmaa
Läheltä
Yle

Hirvivahinkokorvausten määrä on pysynyt ennallaan Keski-Pohjanmaalla. Metsäkeskus maksaa keskipohjalaisille metsänomistajille tänä vuonna reilut 18 000 euroa korvausta hirvi-eläinten aiheuttamista metsävahingoista.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja. Vahingot ovat lisääntyneet viime vuosina myös taimikkovaihetta varttuneemmissa metsissä.