Turvetuotanto Huuhansuolla saa jatkua – hallinto-oikeus hylkäsi Luumäen valituksen

Vapo on nostanut turvetta Huuhansuolla vuodesta 2003.

turvetuotanto
Huuhansuo
Huuhansuo sijaitsee Luumäellä noin 15 kilometrin päässä Lappeenrannasta.Mikko Savolainen/Yle

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Luumäen kunnan Huuhansuon ympäristöluvasta tekemän valituksen.

Luumäen valitus koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston Vapo Oy:lle myöntämää turpeennostolupaa.

Aluehallintoviraston mukaan turvetuotantoa Huuhansuolla voidaan jatkaa. Tuotanto 30 hehtaarin suuruisella alueella on alkanut vuonna 2003. Tuotantoalueen vesienkäsittelyä on vuonna 2015 tehostettu kasvillisuuskentällä.

Luumäen kunta perusteli valitustaan Huuhansuon turvetuotannon ympäristövaikutuksilla, jotka rehevöittävät Urpalanjokea ja sen alapuolisia järviä. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.