Espoo teki Helsinkiä ja Vantaata enemmän valvontakäyntejä vanhusten hoivakoteihin viime vuonna

Helsinki teki valvontakäyntejä pääkaupunkiseudulla selvästi vähiten.

Lyhyet
Vanhus hoitokodissa.
AOP

Helsinki teki viime vuonna pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista valvontakäyntejä vanhusten hoivakoteihin selvästi vähiten. Pääkaupungissa tehtiin hoivayksiköihin vain 16 käyntiä. Niistä kaikista ilmoitettiin etukäteen.

Espoossa kaupunki vieraili valvontakäynnillä hoivakodeissa reippaasti Helsinkiä useammin, yhteensä 43 kertaa.

Vantaalta raportoidaan 22 valvontakerrasta. Käynneillä oli havaittu epäkohtia muun muassa hoitajamitoituksissa.

Tiedot käyvät ilmi netissä julkaistusta Ylen vanhuspalvelukoneesta. Siitä näkee muun muassa sen, miten oma kotikaupunki tai -kunta valvoi viime vuonna hoivakoteja ja millaisia puutteita tarkastuksissa havaittu.