Kauppa-alukset ovat joka kuukausi vaarassa ajautua karille Suomen rannikolla – etävalvonta puuttui peliin viime vuonna 18 kertaa

Syitä mahdolliseen karilleajoon on monia, mutta todennäköisin syy on inhimillinen virhe aluksen komentosillalla.

vesiliikenneonnettomuudet
Marko Jokinen katselee tutkaruutua.
Marko Jokinen on työskennellyt VTS-keskuksessa yhdeksän vuotta. Dani Branthin / Yle

Vähintään kerran kuukaudessa Suomen meriliikenteen ohjauksesta vastaava VTS Finland on joutunut estämään karilleajon. Tapahtumia on riittänyt ympäri Suomen rannikkoaluetta, kaikkina vuodenaikoina.

– Tilanteita on tapahtunut niin ulkosaaristossa kuin avomerelläkin. Saaristossa liittyviin tilanteisiin tyypillistä on se, että laiva on joko ajamassa tai jo ajanut ulos turvalliselta laivaväylältä kohti matalikkoa, VTS Finlandin laatupäällikkö Kati Westerlund sanoo.

Meriliikenne turvalliseksi yhteistyöllä

Meriteiden säännöt eivät vaadi aluksia pysymään väylällä. Ne käsittelevät enemmänkin alusten välisiä väistämisvelvollisuuksia yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi.

Meriliikennekeskuksien ohjaus kattaa koko Suomen rannikon, Saimaan syväväylän sekä kansainvälisiä merialueita Suomenlahden pohjoisosassa ja Ahvenanmerellä. Yhteispelillä merenkulusta saadaan turvallisempaa.

Yli 24 metriä pitkien alusten on osallistuttava alusliikennepalveluun.

– Alukset ilmoittautuvat tietyissä pisteissä, ovat velvollisia kuuntelemaan VTS-alueen vhf-radiokanavaa sekä noudattamaan liikennöintiä koskevia säännöksiä. Näin meidän on helppo puuttua poikkeaviin tilanteisiin meriliikennekeskuksissa, Westerlund sanoo.

VTS Finlandin kyltti.
VTS-keskus siirtyi vuonna 2012 Nauvosta Turkuun.Dani Branthin / Yle

Digitaalisuus on ollut merenkulun arkea jo pitkään. Nyt myös älytekniikkaa on ryhdytty hyödyntämään turvallisen merenkulun takaamiseksi. Suomenlahdella, Helsingin eteläpuolella on älypoijuja.

– Poijuilla voidaan mitata muun muassa aallonkorkeutta tai veden virtausnopeutta.

Meriliikennevalvojia työskentelemässä Turun VTS-keskuksessa.
Turun VTS-keskuksessa alusten liikkumista seurataan isoilta näytöiltä. Työvuorossa on aina viisi henkilöä.Dani Branthin / Yle

Meriliikenteen ohjauksesta Suomessa vastaavan valtionyhtiö VTS Finlandin palveluksessa työskentelevien alusliikenneohjaajien valvovan silmän alla kulki viime vuonna lähes 30 000 alusta.

Kati Westerlund korostaa, että vaikka VTS ohjeistaa ja valvoo meriliikennettä taukoamatta, on silti vastuu aluksen navigoinnista aluksen päälliköllä.