Ely-keskukselle lupa lunastaa 16 hehtaaria suota suojeltavaksi Seinäjoen ja Jalasjärven alueella

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Haukilamminneva-Murtomaanneva -suoalueen lunastusluvasta tehdyn valituksen.

suot
syksyinen neva
Anna Wikman / Yle

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus saa lunastaa kaksi suoaluetta luonnonsuojeluun Seinäjoella ja Jalasjärvellä.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaikki päätökseen liittyvät valitukset. Ympäristöministeriön lunastuslupa liittää 16 hehtaaria lisää Haukilamminneva–Murtomaannevan suojelualueeseen.

Lunastettavat alueet kuuluvat Natura-verkostoon. Ely-keskus yritti neuvotella maanomistajan kanssa vapaaehtoisesta suojelusta, mutta yhteisymmärykseen ei päästy.

Haukilamminnevan–Murtomaannevan suoalue kuuluu Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kermikeitaisiin, joka on hankittu lähes kokonaan valtion omistukseen. Lisäksi noin 22 hehtaaria siitä on toteutettu yksityismaan luonnonsuojelualueena. Suojelu on toteuttamatta enää nyt lunastettavaksi esitetyillä alueilla.

Lunastuksen tavoitteena on estää soidensuojelualueen kuivuminen. Kyseiset tilat ovat ojitettua suota. Ojitus on kuivattanut suota ja lisännyt puuston määrää.