Turun toriparkkityömaa sai luvan jatkaa töitä

Kaivuualuetta laajennetaan jonkin verran, jotta lähialueen maamassojen liikkuminen vähenee.

Turku
Toriparkin työmaa
Minna Rosvall / Yle

Turun kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt rakennusluvan, jonka perusteella Turun toriparkin eli maanalaisen pysäköintilaitoksen rakennustöitä voidaan jatkaa.

Rakennuslupa myönnettiin sen jälkeen, kun pääurakoitsija toimitti rakennusvalvontaan selvitykset, jotka koskevat kaivuutöiden laajentamista Eerikinkadun alapuolelle.

Kaivuualuetta laajennetaan alkuperäisestä suunnitelmasta jonkin verran, jotta lähialueen maamassoihin kohdistuva paine ja liikkuminen vähenevät.

Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä tarkennettiin lupaehtoja joiltakin osin. Samassa yhteydessä rakennusvalvonta on sopinut toriparkin pääurakoitsijan Skanskan kanssa säännöllisistä katselmuksista rakennustyömaalla.