Jos omainen valittaa vanhustenhoidosta Valviraan, ei kunta siitä välttämättä tiedä – valvonnan viestinnässä viiveitä

Hetkellinen tietopimento voi syntyä, jos ilmoitus epäkohdasta ei tulekaan suoraan kuntaan vaan ylemmälle viranomaiselle.

vanhustenhoito
Vanhus
Kunnat eivät aina tee virallisia valvontakäyntejä vuosittain hoivakoteihin. Monet kunnat ovat terävöittämässä valvontaansa, kun yksityisiä hoivakoteja tulee yhä enemmän ja niiden ongelmista puhutaan.Emma Pietarila/Yle

Vanhusten hoivakotien valvontavastuussa olevat kunnat voivat joskus saada tiedon hoitoon liittyvien ongelmien laajuudesta viiveellä.

Jos esimerkiksi vanhuksen omainen ilmoittaa huomioistaan suoraan ylemmälle valvontaviranomaiselle, tätä ei automaattisesti kerrotakaan heti kunnalle. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira saattaa laittaa vasta tarkastusraporttinsa kunnalle tiedoksi.

– Jos ilmoitusta selvitetään esimerkiksi kanteluna, laitamme selvityspyynnön kuntaan ja palveluntuottajalle. Jos teemme tarkastuskäyntiä, niin välttämättä kunnalle ei siitä ilmoiteta. Riippuu siitä, mitä asia koskee, ylitarkastaja Mervi Tiri Valvirasta kertoo.

Räikeistä ja vakavista puutteista ilmoitetaan Tirin mukaan heti.

Omavalvontaan luotetaan paljon

Joskus voi siis tulla tilanne, ettei kunnalla aina olekaan tietoa ilmoitusten todellisesta määrästä ja siten ongelmien mittakaavasta. Esimerkiksi Ranualla ei ollut aivan alkuvuodesta tietoa siitä, että paikkakunnalla sijaitsevasta Attendon hoitokodista oli tehty useampia ilmoituksia aluehallintovirastoon.

Kuntien valvonnan taso vaihtelee ja kaikki eivät tee vuosittaista virallista tarkastusta vanhusten hoivakoteihin. Aluehallintovirastot ovat suositelleet tarkastuskäytäntöä, jossa ainakin yksityiset hoivakodit tarkastettaisiin kerran vuodessa.

Tietoa saatetaan sen sijaan hankkia palavereissa sekä puhelin- ja sähköpostiviestinnällä. Palautetta tulee henkilöstöltä ja omaisilta.

Jos huomautuksia tulee, tehdään tarkastuksia. Kunta saattaa luottaa siihen, että hoivakodin omavalvonta toimii.

– Sekä kuntien että palveluntuottajien omavalvonnassa on parantamisen varaa, Mervi Tiri kuitenkin sanoo.

Yle selvitti vastikään valtakunnallisessa kyselyssään, kuinka kunnat valvovat vanhusten hoivakoteja. Varsinkin yksityisten hoivakotien ongelmat ovat olleet keskiössä tämän kevään aikana julkisuudessa. Tällä viikolla Valvira antoi poikkeuksellisen määräyksen koko Esperi Care -hoivakotiketjulle. Sen on elokuun loppuun mennessä korjattava toimintaansa uhkasakon tai luvan menettämisen uhalla.