Hämeenlinnan kaupunki helpottaa vanhempien arkea: palkallisen vapaan saa jatkossa alle 17-vuotiaan hoitamiseen

Kaupunki haluaa korostaa lapsiystävällistä imagoaan ikärajan nostolla.

Hämeenlinna
murtunut jalka
Palkallisen vapaan saa isomman lapsen kohdalla esimerkiksi vakavan tapaturman sattuessa.Jarmo Honkanen / Yle

Hämeenlinnan kaupunki laajentaa työntekijoidensä oikeutta palkalliseen vapaaseen lapsen sairastuttua.

Jatkossa palkallista vapaata saa, kun kaupungin palveluksessa olevan huoltajan alle 17-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti ja vakavasti tai hänelle sattuu tapaturma.

Palkallinen vapaa voidaan myöntää alle 17-vuotiaan lapsen lääkärissä tai sairaalassa käyntiä tai sairaalassa oloa varten, jos kyseessä on äkillinen ja vakava sairaus tai tapaturma. Enintään yhden päivän mittainen palkallinen vapaa myönnetään kerran per sairaus tai tapaturma.

Yleisesti alle 10-vuotiaan lapsen hoitaminen kotona on neljän päivän ajan palkallista vapaata.

Hämeenlinnan kaupunki haluaa uudistuksella korostaa lapsiystävällistä mainettaan sekä asemaansa Suomen ensimmäisenä UNICEF:in myöntämän Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saajana.

Hämeenlinnan kaupunki panostaa muutenkin henkilöstön työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Aiemmin on otettu käyttöön esimerkiksi etätyömahdollisuudet ja julkisessa kaukoliikenteessä kuljetun työmatkan lukeminen työajaksi. Toimien toivotaan tukevan työntekijöiden hyvinvointia ja työn sekä perhe-elämän joustavaa yhteensovittamista.