Tuore selvitys: Päästöt entistä yhdenmukaisemmin verotuksen piiriin, robottivero ei kannattaisi

Suomen tuloveroja ei lähdetä pakoon ulkomaille, uusi selvitys arvioi.

verotus
Robotit rakentavat autoa.
Automatisointia hyödynnetään muun muassa autoteollisuudessa.Jyrki Lyytikkä / Yle

Kuinka Suomen verotusta kannattaisi uudistaa? Tätä on selvitetty Valtioneuvoston kanslian tutkimusraportissa, jonka ovat työstäneet Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Selvityksen mukaan Suomen talouden rakenteita muokkaavat parhaillaan ainakin digitaalisen liiketoiminnan ja alustatalouden yleistyminen, tekoälyn ja robotiikan nopea kehitys, globalisaatio, väestön ikääntyminen sekä tarve ehkäistä ilmastonmuutosta. Muutoksilla on vaikutuksensa myös verotukseen.

Fossiilisten polttoaineiden päästöjä nykyistä yhtenäisemmin verolle

Kasvihuonekaasupäästöjen verotusta tulisi kiristää aloittaen kevyimmin verotetuista fossiilisten polttoaineiden päästöistä, selvitys suosittelee. Näitä veronkorotusten kohteita voisivat olla esimerkiksi öljylämmitys, työkoneet, maatalous ja turve.

Mahdollisimman yhdenmukainen vero kaikille kasvihuonekaasupäästöille ohjaisi vähentämään päästöjä siellä, missä se on edullisinta.

Verotuksen tulisi olla tärkeä osa ilmastopolitiikka ainakin EU:n päästökaupan ulkopuolisella taakanjakosektorilla, johon kuuluvat muun muassa kotimaan liikenne, maatalous ja rakennusten erillislämmitys, selvityksessä katsotaan.

– Mahdollisiin kielteisiin tulonjakovaikutuksiin olisi yleensä parempi reagoida suorien tulonsiirtojen avulla, kuin keventämällä päästöjen verotusta tiettyjen toimijoiden osalta, selvityksessä todetaan.

Robottiverosta ei hyötyä

Teknologisen kehityksen pelätään usein vähentävän työvoiman kysyntää ja kasvattavan pääoman tulo-osuutta ja tuloeroja. Tästä ei toistaiseksi raportin mukaan ole ainakaan selkeitä merkkejä Suomessa.

– Suomen ei kannata yrittää jarruttaa työvoimaa korvaavien teknologioiden käyttöönottoa robottiverolla, sillä se heikentäisi suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Kotimaisella robottiverolla ei voida suojata suomalaisia työntekijöitä kilpailulta ulkomaisia robotteja vastaan, selvityksessä arvioidaan.

Tuloveroja ei paeta ulkomaille

Suomalaisten maastamuutto ei ole viime vuosikymmeninä kiihtynyt vaan nettomaastamuutto on edelleen 1990-luvun tasolla. Suomesta pois muuttavat työssäkäyvät henkilöt ovat parempituloisia ja paremmin koulutettuja kuin vastaava väestö keskimäärin.

Selvityksessä todetaan, että tämänhetkisen tiedon valossa yleistä tuloverotusta ei ole syytä muuttaa muuttoliikkeeseen liittyvien näkökohtien vuoksi.

Kansainvälisesti on viitteitä, että ulkomaisten henkilöiden muuttopäätökset reagoivat verotukseen, kun taas kotimaisten henkilöiden maastamuuttoon verotus ei näytä juurikaan vaikuttavan.

Sen sijaan Suomessa ja monissa muissa maissa käytössä oleva ulkomaisten avainhenkilöiden erityisverokohtelu vaikuttaa yksittäisen maan, kuten Suomen, näkökulmasta järkevältä politiikalta, selvityksessä (siirryt toiseen palveluun) arvioidaan.

Lue myös

Säikyttääkö koventuva ympäristöverotus firmat ja työpaikat Suomesta? Sixten Korkman rauhoittelee pelkoa hiilivuodosta

Sitran jykevä veroavaus saa hallitusneuvotteluihin valmistautuvilta puolueilta pääosin myönteisen vastaanoton – perussuomalaiset tyrmää täysin

Suomeen ehdotetaan jättimäistä veroremonttia: Palkasta enemmän käteen, saastuttaminen kallistuisi – samalla syntyisi valtavasti työpaikkoja