Useat vammaisjärjestöt ovat huolissaan Espoon vammaiskuljetusten suunnitelmista

Vammaisjärjestöt ovat huolissaan muun muassa siitä, että palvelu on supistumassa pelkäksi kyydiksi, eikä se enää huomioi vammaisten tarpeita entiseen malliin.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Useat vammaisjärjestöt ovat ilmaisseet jälleen huolensa kuntien järjestämien ja kustantamien kuljetuspalveluiden muuttamisesta Espoossa ja koko Länsi-Uudellamaalla.

Vammaisjärjestöjen mukaan valmistelussa ollut toimintaohje heikentäisi oleellisesti vammaisen henkilön arjesta suoriutumista eikä olisi voimassa olevan lainsäädännön mukainen.

Järjestöjen yhteisön kannanoton mukaan maaliskuun lopussa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa uudelleen valmisteluun siirrettyä esitystä on muutettu uudelleen valmistelussa riittämättömän vähän.

Valmistelussa on kuultu vammaisia ja järjestöjä, mutta ihmetystä on herättänyt se, että juuri mitkään heidän huomionsa eivät ole siirtyneet toimintaohjeeseen.

Ainoastaan aiemmassa esityksessä kielletyt välipysähdykset on uudessa sallittu postiasioita hoitamista varten.

Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry:n puheenjohtaja Anneli Iltasen mukaan keskeinen ongelma on se, ettei vammaisten kuljetusta nähdä sosiaalisen palveluna.

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee esitystä tänään.

Myös yhdeksässä muussa Länsi-Uudenmaan kunnassa valmistellaan vastaavanalaista muutosta vammaisten kuljetuspalveluihin. Kunnissa asuu yhteensä noin 8500 vammaiskuljetuksiin oikeutettua ihmistä.