Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi kahdessa vuodessa lähes viidenneksellä Siilinjärvellä: "Resurssit ovat tiukoilla"

Lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu voi selittyä muun muassa ilmoitusherkkyyden lisääntymisellä.

Siilinjärvi
aikuinen ja lapsi piirtämässä
AOP

Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut Siilinjärvellä. Viime vuonna lastensuojeluilmoituksia tehtiin runsaat 840. Kahdessa vuodessa niiden määrä on lisääntynyt noin 17 prosenttia.

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveysjohtajan Kati Kantasen mukaan samasta lapsesta on saatettu tehdä useampiakin lastensuojeluilmoituksia.

Hän ei osaa sanoa yhtä yksittäistä syytä ilmoitusten määrän kasvuun. Taustalla voivat olla lapsiperheiden lisääntyneet ongelmat ja ilmoitusherkkyyden muutos.

– Varmaan voidaan ajatella, että eri viranomaiset ovat entistä tehokkaammin toteuttaneet ilmoitusvelvollisuuttaan. Voi myös olla, että ihmisten tietoisuus asiasta on lisääntynyt eli naapurit ja läheiset saattavat tehdä ilmoituksia aiempaa enemmän.

Ilmoituksista osa ei johta minkäänlaisiin toimenpiteisiin, osassa voidaan päätyä lastensuojelun asiakkuuteen ja osa vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, kuten huostaanottoa.

Lastensuojelun asiakkaiden määrä kasvoi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ennakkotietojen mukaan Siilinjärvellä oli viime vuonna hieman alle 60 kodin ulkopuolelle sijoitettua alaikäistä lasta, saman verran kuin toissavuonna. Kunnan lastensuojelun avohuollossa oli viime vuonna asiakkaana lapsia ja nuoria lähes 300, noin 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaikki lastensuojelutarpeen selvitykset on saatu tehtyä kolmen kuukauden määräajassa. Lastensuojeluasiakkuuksia oli viime vuoden lopulla Siilinjärvellä yhtä sosiaalityöntekijää kohden hieman yli 40.

– Joissakin isoissa kaupungeissa asiakkaita on vielä enemmän sosiaalityöntekijöitä kohden. Kuvaahan tämä sitä, että resurssit ovat tiukoilla, Kantanen toteaa.

Esimerkiksi Kuopiossa oli vuonna 2016 keskimäärin 55 asiakasta yhtä sosiaalityöntekijää kohti.

Lastensuojelun Keskusliiton mukaan (siirryt toiseen palveluun) lastensuojelun työntekijöiden asiakkaiden enimmäismäärä pitäisi kirjata lakiin. Liiton mukaan työntekijällä voisi olla asiakkaana enimmillään 25 lasta, jos kunnassa ei ole kattavia varhaisen tuen palveluita. Lapsia voisi olla 30–35 työntekijää kohti silloin, kun kunnassa on laadukas varhaisen tuen järjestelmä.