Lapset ovat ylipainoisia myös Lapissa

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tuloksissa Lappi näyttää muuta maata pulskemmalta.

ylipaino
lapsen jalat vaa'alla
AOP

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tilastoissa näkyy, että Lapissa lapset ovat keskimäärin muuta maata pulskempia. Poikien ylipaino on tyttöjen ylipainoa yleisempää. THL:n erikoistutkija Annamari Lindqvist kuitenkin toteaa, että Lapin lukuja voi huonontaa se, että Rovaniemeltä ei ole mittaustuloksia.

– Valtakunnallisesti on nähtävissä, että kaupungeissa on maaseutumaisia kuntia hoikempia lapsia, sanoo Lindqvist.

THL on kerännyt mittaus- ja punnitustietoja kaikista Suomen neuvoloista ja kouluterveydenhoidosta. (siirryt toiseen palveluun) Lapissa ongelmana, että joissakin kunnissa sähköiset järjestelmät eivät suoraan lähetä tietoa THL:lle. Tämän takia Lapista ei ole mittaustuloksia esimerkiksi Rovaniemeltä ja Kittilästä.

Savukoskelta puolestaan tuloksia on saatu hyvin. Mittaus- ja punnitustulosten perusteella Savukoski noudattaa valtakunna linjaa siinä, että pojat ovat tyttöjä lihavampia (siirryt toiseen palveluun). Ylipainoisten tyttöjen osuus on kuitenkin hienoisessa nousussa edellisvuosiin verrattuna. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että vaikka prosentuaalisesti Savukosken otanta on suuri, lukumääräisesti lapsia on vähän.

Alueelliset erot ovat huomattavia

Lindqvistin mukaan lasten ylipaino on monen tekijän summa. Alueellisia eroja voisi selittää muun muassa se, että Pohjois- ja Itä-Suomessa on perinteisesti syöty tuhdimpaa, energiatiheämpää ruokaa kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Myös esimerkiksi pitkät koulumatkat voivat altistaa lihavuudelle, kun koulumatka lisää lapsen istuskelua pahimmillaan useamman tunnin päivässä.

– Autossa istuttu aika on suoraan pois muulta tekemiseltä. Lisäksi pitkien välimatkojen kunnissa myös liikuntapaikat ovat kaukana, pohtii erikoistutkija Lindqvist.

Myös tuloerot voivat selittää ylipainoa. Pienituloissa perheissä ei ole varaa ostaa terveellistä ruokaa.

Lindqvistin mukaan tuloksia ei pidä katsoa syyllistäen vaan ennemminkin niin, että millaisia ratkaisuja esimerkiksi koululiikunnassa ja ravitsemuksessa on tehty niissä kunnissa, joissa lasten ylipaino vähäistä.