Hyvinkäälle rakennetaan Terveysmetsäpolku lähelle kaupungin keskustaa Tehtaansuon arvometsäalueelle

Uudentyyppisen reitin suunnittelussa on huomioitu tutkimuksissa saatua tietoa luonnon vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Hyvinkäälle rakennetaan lähelle kaupungin keskustaa uudentyyppinen metsän terveysvaikutuksia korostava luontopolku.

Terveysmetsäpolku-nimisen reitin suunnittelussa on huomioitu tutkimuksissa saatua tietoa luonnon vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin.

– Polulla liikkuville pyritään saamaan metsästä irti terveysvaikutuksia tavallista luontokokemusta ja helppokulkuista luontopolkua enemmän johdattamalla kävijät metsän hienoimpiin paikkoihin, kertoo Hyvinkään luontomatkailun asiantuntija Antti Tähkäpää.

Tähkäpään mukaan kaupunkilaisten hyvinvoinvoinnin kasvattamisen lisäksi Terveysmetsäpolku vastaa lisääntyvään luontomatkailun kysyntään.

Tehtaansuon arvometsäalueelle tehtävän reitin polku-urien rakennustyöt toteutetaan kevään aikana. Opasteet ja sisältörakenteet valmistuvat syyskuuhun mennessä.

Terveysmetsäpolku maksaa noin 70 000 euroa.