Kouvola pitää kiinni äänivallastaan Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä – kaupungin äänienemmistö pysyy toistaiseksi

Tähän mennessä yhtymävaltuusto ei ole vielä joutunut äänestämään.

Lyhyet
Kymenlaakson keskussairaala.
Petri Lassheikki / Yle

Kymsoten yhtymävaltuustossa aiotaan tänään noudattaa nykyisen perussopimuksen kirjausta äänivallasta.

Kouvola ja Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat tulkinneet eri tavalla sopimuksen muotoilua äänten jakautumisesta jäsenten kesken.

Kouvola pitää kiinni nykyisestä muotoilusta, jonka mukaan jokaisella valtuustojäsenellä on käytettävissään yksi ääni kotikuntansa alkavaa tuhatta asukasta kohti. Etelä-Kymenlaakson mielestä äänimäärän pitäisi koskea kuntaa, eikä valtuuston jäsentä.

Jos sopimuksesta pidetään kiinni, on Kouvolalla suurimpana kuntana äänienemmistö.

Kymsoten yhtymävaltuusto päättää tänään muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Uuden kuntayhtymän ensimmäisessä valtuustossa tammikuussa ei jouduttu äänestämään.