Brittiyhtiölle lupa etsiä grafiittia Tuusniemellä

Beowulf Mining ja sen tytäryhtiö selvittävät grafiitin hyödyntämisen mahdollisuutta yli 700 hehtaarin alueella.

malminetsintä
Kartta grafiitin etsintään haettavasta alueesta Tuusniemellä.
Grafiitin etsintään haettava alue Tuusniemellä.Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt kaivosyhtiö Beowulf Miningille luvan malminetsintään Tuusniemen Rääpysjärven alueella.

Yli 700 hehtaarin kokoinen alue sijaitsee noin 20 kilometriä kuntakeskuksesta etelään, lähellä Heinäveden ja Leppävirran rajaa. Yhtiö olettaa alueella olevan grafiittimalmia. Yhtiö tulee tekemään koekairauksia sekä tutkimusojia esiintymän paikallistamiseksi sekä sen laajuuden ja hyödyntämiskelpoisuuden selvittämiseksi.

Aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella alueella on grafiittia, jonka pitoisuus on 1-35 prosenttia.

Etsintälupa on voimassa neljä vuotta ja se ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen. Tuusniemen kunta vastusti yhtiön etsintälupaa, muun muassa koska mahdollisen kaivostoiminnan rikkipitoiset jätteet voisivat aiheuttaa riskin pinta- ja pohjavesille.

Alueen eteläpuolella sijaitsee Suvasveden ja Kermajärven välinen salmi. Suvasveden saariston Natura-alueen reuna on 1,5 kilometrin päässä etsintäalueesta.

Varsinaisen etsintäluvan on hakenut Beowulfin suomalainen tytäryhtiö Fennoscandian Resources. Se keskeytti aiemmin grafiitin etsinnän Leppävirralla, koska tutkimuksissa ei löytynyt tarpeeksi malmia.