Analyysi: Näin luet hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyslistaa – SDP lupasi muutosta ja eriarvoisuuden vähentämistä

Rinteen kysymyksissä tärkeää on, mitä se merkitsee. Niin kuin Lutherin Vähä katekismuksessa, Ari Hakahuhta kirjoittaa.

hallitusneuvottelut
Antti Rinne ja Antti Lindtman
Mauri Ratilainen / AOP

Hallitustunnustelija Antti Rinteen yhdentoista teeman kysymyslista hallitukseen haluaville puolueille on pitkä ja jopa uuvuttavan kattava.

Kysymyslistassa tärkeää on sama kuin Martti Lutherin Vähä katekismuksessa, kun Luther selittää kymmentä käskyä:

Mitä se merkitsee?

Kun hallitustunnustelija Antti Rinteen listaa lukee, kannattaa pohtia, mitä hän haluaa kysymyksillään saada selville.

Talous- yhdenvertaisuus- ja koulutuskysymykset tärkeitä SDP:lle

Antti Rinteen kysymyksissä SDP:n kannalta ovat merkityksellisiä etenkin yhdenvertaisuutta, koulutusta ja taloutta koskevat kysymykset.

Vaaleissa SDP lupasi muutosta ja eriarvoisuuden vähentämistä. Rinteen listan yhdenvertaisuus- ja osaamiskysymyksiä kannattaakin tutkailla suhteessa SDP:n vaaliohjelmaan.

Hallitustunnustelija haluaa selvittää, onko muilla puolueilla halua parantaa hyvinvointipalveluita ja sosiaalietuja. Kysymys on etenkin pienituloisten vanhusten ja lapsiperheiden palveluista ja toimeentulosta.

Lisäksi kysymyksissä selvitetään, rahoittaisivatko muut puolueet yhdenvertaisuushankkeita veroilla ja mahdollisilla veronkorotuksilla vai muita menoja karsimalla.

Vihreät ja vasemmistoliitto, onko perustulo kynnyskysymys?

Sosiaaliturvan uudistusta koskevassa kysymyksessä on tarkoitus selvittää puolueiden valmiutta syyperusteiseen, vastikkeelliseen sosiaaliturvaan. SDP kutsuu tätä yleisturvaksi.

Vihreät ja vasemmistoliitto joutuvat siis vastauksissaan miettimään, kuinka vahvasti ne haluavat edelleen vastikkeetonta perustuloa.

Sosiaaliturvauudistus tehdään todennäköisesti useamman vaalikauden aikana.

Hallituksen on päätettävä, perustuuko tulevaisuuden sosiaaliturva johonkin syyhyn ja olisi vastikkeellista vai onko turva vastikkeetonta perustuloa.

Voit tutustua puolueiden eroihin sosiaaliturvan uudistamisessa Ylen tukikyselyssä.

Kokoomus ja keskusta, sopiiko yhä yleissitovat työehtosopimukset?

Työelämän kysymyksissä Antti Rinne haluaa selvittää, onko puolueilla halua tukea yhteistyötä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Siis onko intoa työelämän lakien niin sanottuun kolmikantaiseen valmisteluun, jossa neuvottelupöydässä ovat hallituksen lisäksi työntekijä- ja työnantajaedustajat.

Hallitustunnustelija selvittää myös, haluavatko puolueet kehittää työelämää niin, että työehtosopimusten yleissitovuus edelleen säilytetään.

Miten puolueiden mukaan siis työehdoista pitäisi paikallisesti sopia ja miten määritettäisiin vähimmäisehdot. Etenkin kokoomuksen ja keskustan vastauksia työelämäkysymyksiin odotetaan SDP:ssä mielenkiinnolla.

Perussuomalaiset, onko intoa ilmasto- ja maahanmuuttosopuun?

Rinteen kysymyslistassa on kohtansa myös ilmastonmuutokselle. Puolueilta kysytään sitoutumista ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Puolueilta kysytään myös hyväksyntää Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin Suomen bruttokansantulosta. Viime vuosina kehitysyhteistyörahojen osuus on ollut noin puolet tavoitteesta.

Kysymyslistassa on myös kohta, miten puolueet edistäisivät ihmisoikeuksien toteutumista.

Näillä kysymyksillä Rinne toivoo saavansa selville, mikä on perussuomalaisten halukkuus sovitteluratkaisuihin ilmasto- ja maahanmuuttoasioissa.

Listalla sitoutuminen hävittäjähankintoihin ja ruotsin kielen asemaan

Yhteistyöterveiset RKP:lle on myös kysymyslistassa. Rinne kysyy puolueiden innokkuudesta parantaa kansalliskielten, siis suomen ja ruotsin asemaa.

Kysymys on mieluinen RKP:lle ja hankala perussuomalaisille.

Hävittäjäkysymys vasemmistoliitolle on rivien välissä, kun Rinne kysyy puolueilta valmiutta tukea viimeisimmässä selonteossa sovittua puolustuspolitiikan linjaa.

Selonteon vastalauseessa (siirryt toiseen palveluun) vasemmistoliitto halusi karsia kustannuksia ja vähentää ilmavoimille hankittavien hävittäjien määrää suunnitellusta. SDP:kään ei ole lukinnut kantaansa ilmavoimien uusien hävittäjien määrään, mutta tukee hankintaa.

Hävittäjäpäätös lienee edessä seuraavalla hallituksella vuonna 2021.

SDP yrittänee puristaa vero- ja taloussopua jo alkutunnusteluissa

Hallitustunnustelija ei pysty pelkän kysymyslistan perusteella valitsemaan, mitkä puolueet aloittavat hallitusneuvottelut. Etenkin talous- ja veroasioista tarvitaan edelleen tarkentavia keskusteluja.

Rinne lykkäsikin jo aikatauluaan varsinaisten hallitusneuvottelujen aloittamisesta parilla päivällä. Tunnusteluihin kuuluvat talouskeskustelut kaikkien puolueiden kanssa vaativat lisää aikaa.

SDP:n idea on, että kannattaa käydä talous- ja verokiistojen alkuvaiheen tunnustelut kunnolla. Silloin hallitusneuvotteluissa selviää vähemmällä.

SDP yrittänee siis jo nyt puristaa kokoomukselta, keskustalta tai perussuomalaisilta alustavaa varmuutta uuden hallituksen talouslinjasta. Varmuutta siitä, että hallitusneuvotteluissa onnistuu SDP:n vaaleissa lupaamien hyvinvointipalvelujen, tukien ja eläkkeiden parantamisen rahoitus.

Ja vielä kerran Lutherin hengessä: mitä se merkitsee?

SDP halunnee etenkin kokoomukselta selkoa mahdollisen yhteishallituksen vero- ja talouslinjasta. Pelkona lienee, että muutoin kokoomus pääsisi mahdollisissa varsinaisissa neuvotteluissa vaatimaan kovan hinnan SDP:lle tärkeiden hankkeiden rahoituksesta.

Edellisessä SDP:n ja kokoomuksen yhteishallituksessa vuosina 2011–2015 sääntönä oli, että taloussopeutuksesta puolet olisi veronkorotuksia ja puolet menojen leikkauksia.

SDP:n suosimista veronkorotuksista tuli lopulta osuudeltaan suurempi, koska kaikki menoleikkaukset eivät toteutuneet.

Jutun viimeistä lausetta tarkennettu 26.4.2019 kello 17.40: Lisäys: kaikki menoleikkaukset eivät toteutuneet. Alun perin jutussa luki, että menoleikkaukset eivät toteutuneet.

Lue lisää:

Tässä ovat hallitustunnustelija Antti Rinteen 11 kysymysteemaa puolueille – Alustavat talouskeskustelut lykkäävät neuvottelujen aloitusta

Entä jos olisit Antti Rinne? Kokeile, millaisen hallituksen muodostaisit Rinne tunnustelijaksi, esitti kysymyksensä hallitushalukkaille – kysymys numero 1 pääsi jopa yllättämään

Analyysi: SDP ei pelkää lisävelkaa – taloudesta tulee hallitusneuvotteluiden kipukohta