Hyppää sisältöön

Sääksen pesä keskeytti räjäytykset vastustusta herättäneellä kultakaivoksella – lintu on havaittu viimeksi vuonna 2015

Luonnonsuojelijat ja kaivoksen naapurit vaativat Valkeakosken kaivoksen kaiken toiminnan keskeyttämistä lintujen pesinnän suojelemiseksi.

Tältä Kaapelinkulman kultakaivoksella näytti lokakuussa 2018. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Kaivosyhtiö Dragon Mining on jälleen kerran joutunut keskeyttämään räjäytykset Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivoksella. Tällä kertaa syynä eivät kuitenkaan ole mielenosoittajat, vaan kaivosalueen lähistöllä oleva sääksen pesä.

Pesä sijaitsee noin 800 metrin päässä kaivoksesta. Pirkanmaan Ely-keskuksen ylitarkastajan Marika Koskisen mukaan siellä on havaittu sääksi viimeksi vuonna 2015.

Ely-keskuksen mukaan tietoa sääksen pesäpaikoista ei ollut, kun ympäristölupaa myönnettiin. Ympäristölupa on vuodelta 2011, ja se on tarkistettu vuonna 2015.

Sääksen pesät on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Pesäpuuta ei saa kaataa eikä lintujen pesintää häiritä.

Pesäpaikan valinta voi häiriintyä

Ely-keskus perustelee rajoitusta sillä, että kaivosalueen hetkelliset kovat äänet voivat häiritä sääksen pesäpaikan valintaa.

Räjäytykset ja poraukset ovat tauolla huhtikuun puolestavälistä toukokuun loppuun. Osa äänekkäistä töistä, kuten malminlastaus, saa kuitenkin jatkua katkeamatta.

– Olemme ajaneet sivukiveä kaivoksesta sivukiven läjitysalueelle ja malmin kuljetus Vammalan rikastamolle olisi tarkoitus aloittaa lähiaikoina, sanoo Dragon Miningin kaivospäällikkö Olli Pajula.

Ylitarkastaja Sari Tuomivaara kertoo, että Ely-keskus odottaa Dragon Miningilta lähiaikoina ulkopuolisen konsultin tekemää meluselvitystä.

– Mittasimme eri työvaiheiden aiheuttamaa ääntä talven aikana melun leviämismallin päivityksen yhteydessä. Aioimme mitata ääntä myös nyt lähipäivinä. Tämä mittaus sisältää vain kiven lastauksen ja kuorman purkamisen, joten saamme tarkat tiedot näiden työvaiheiden aiheuttamasta äänestä, Pajula sanoo.

Dragon Mining on pystynyt varautumaan tuotannon ja sen aikataulun suunnittelussa sääksen pesäpuun etsinnän aiheuttamiin rajoituksiin, koska ne ovat olleet yhtiön tiedossa jo aiemmin. Ely-keskus ohjeisti yhtiötä asiasta tämän vuoden alussa.

Ympäristöluvan mukaan kaivoksen toiminnan alkuvaiheessa meluavat työvaiheet ajoitetaan lintujen pesimäajan, eli toukokuun alun ja heinäkuun lopun välisen ajan ulkopuolelle.

Ely-keskuksen tulkinnan mukaan kaivoksen työt eivät kuitenkaan enää ole alkuvaiheessa. Siksi kaivosyhtiö voi jatkaa räjäytyksiä kesäkuun alusta lähtien.

Naapureiden mielestä melu on yhä kovaa

Luonnonsuojelijat ja lähialueen asukkaat pitävät Ely-keskuksen linjausta riittämättömänä. Heidän mielestään kaivoksen kaikki toiminta pitäisi pysäyttää sääksen ja muiden lintujen pesinnän suojelemiseksi.

– Ympäristöluvan kriteereillä toiminta on niin alussa, että pesivien lintujen suojelun täytyy jatkua heinäkuun loppuun, luonnonsuojelijat esittävät Ely-keskukselle osoitetussa asiakirjassa.

Ritva Taskinen asuu vajaan kahden kilometrin päässä kaivokselta. Taskinen kertoo, että kaivoksen äänet kuuluvat hänen pihalleen erittäin selvästi.

– Kuuluu iskeviä ääniä ja kivien kolinaa, kun kiviä romisee lavoille. Kolina harmittaa, kun menee ulos haravoimaan, Taskinen sanoo.

Kaivoksen ja sääksen pesän välissä on suojeltu Pitkäkorven Natura-alue. Ely-keskuksen mukaan vanha metsäalue ehkäisee melun kulkeutumista sääksen pesälle.

Taskisen mielestä melu kuuluu varmasti pesälle saakka.

– Se on ihan kuin olisi vieressä. Kaivos on muuta maastoa ylempänä ja Natura-alue laskee alas. Pesä taas on puun latvassa, Taskinen sanoo.

Taskinen pelkää, että melu karkottaa muutkin eläimet, kuten metsot ja hirvet.

Yhtiö lupasi muutoksia kivien kasaukseen

Myös Ely-keskukselle on tullut valituksia melusta, minkä vuoksi tarkastajat kysyivät asiasta kaivosyhtiöltä. Yhtiön mukaan kovin melu syntyi, kun kasan päälle puretut kivet vierivät kasan juurelle. Yhtiö on luvannut jatkossa kasata kiviä niin, että melu vähenee.

Malminlastauksessa syntyvää melua puolestaan vaimennetaan sillä, että rekan lavalle lastataan ensin hienoa ja vasta sitten karkeampaa louhetta.

Melua vähentää myös se, että lastaustyö tapahtuu tällä hetkellä noin 5–10 metriä nykyisen kalliopinnan alapuolella.

Kaapelinkulman kultakaivos on avolouhos. Räjäytykset alueella alkoivat helmikuussa.

Alkuvuoden aikana työt kaivoksella ovat aika ajoin keskeytyneet mielenosoitusten vuoksi. Kaivosta vastustavat aktiivit ovat muun muassa kiivenneet työkoneiden päälle ja tukkineet kaivosalueelle meneviä teitä. Kaivostöiden turvaamiseksi poliisi määräsi mielenosoittajia jopa matkustuskieltoon.

Poliisi oli paikalla Valkeakosken mielenilmauksessa 29. tammikuuta. Kuva: Mari Vesanummi / Yle

Vallit ehkäisevät meluhaittaa

Kaapelinkulman kultakaivoksen ympäristöluvassa sanotaan, että melua syntyy erityisesti louhintatyöstä sekä kiviainesten siirtelystä ja läjittämisestä varastoalueille. Louhintatyöhön kuuluvat poraus, räjäytykset ja rikotus.

Lisäksi melupäästöjä syntyy työkoneista. Toiminnassa syntyy myös iskumaista melua porakaluston toiminnasta, lastauksista ja kuormien purkamisesta sekä rikotuksesta.

Mitä syvemmälle louhinta etenee, sitä vähemmän melua ympäristöön pitäisi aiheutua.

Melun leviämistä rajoitetaan melusuojavalleilla sekä kiviaineskasojen sijoittelulla. Melusuojavallien on tarkoitus pitää lähimpien asuntojen ja Pitkäkorven Natura-alueen melutasot valtioneuvoston päätöksen ohjearvojen alla.

Artikkelia täydennetty Dragon Miningin kommenteilla 30.4.2019 klo 17.09.

Lue lisää:

.
.