Parainen valittaa ruokapalveluiden sakosta korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Markkinaoikeuden mukaan sopimus olisi pitänyt kilpailuttaa.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Parainen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden ratkaisusta kaupungin ruokapalvelujen tuottamisesta.

Parainen päätti edellisvuonna siirtää ruokapalvelunsa ylikunnalliselle Arkealle.

Markkinaoikeuden mielestä sopimus olisi pitänyt kilpailuttaa.

Oikeus määräsi kaupungille 200 000 euron seuraamusmaksun.

Parainen vaatii päätöksen kumoamista. Asiasta kertoi Åbo Underrättelser.