Hyppää sisältöön

Eva: Yritysveron harmonisoiminen on utopistinen hanke

EU:ssa kaavailtu jakomalli söisi Suomen verotuloja.

Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

EU:ssa ja muualla maailmalla vireillä olevat pyrkimykset harmonisoida yritysverotusta ja verottaa digitaalista liiketoimintaa voivat toteutuessaan viedä Suomelta verotuloja, varoittelee Elinkeinoelämän valtuuskunta raportissaan Kenelle verot kuuluvat.

Evan mukaan Suomi voisi menettää verotuloja, yritysten pääkonttoreita ja muuta korkean lisäarvon toimintaa suuremmille maille.

Samalla korkean ansiotuloverotuksen aiheuttama kilpailuhaitta korostuisi. Vaikka yritysverotus harmonisoitaisiin kansainvälisesti, jatkaisivat kansallisvaltiot oman veropohjansa suojelemista kaikin keinoin.

– Esimerkiksi verotettavan tulon jakamiseen liittyvät riidat voisivat jopa lisääntyä, arvioi raportin toinen kirjoittaja, Deloitten johtaja Virpi Pasanen tiedotteessa.

Verotuksen harmonisointia on perusteltu aggressiivisen verosuunnittelun estämisellä, mutta sitä vastaan on jo luotu uusia sääntöjä. Raportointivelvollisuuksia on lisätty, samoin tietojenvaihtoa valtioiden välillä.

– Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole yritysten kannalta kiinnostavaa. Hyödyt ovat pieniä, mutta maineriskit suuret. Pasanen sanoo.

Pasasen mukaan Suomen kannattaa valvoa omia etujaan puolustamalla nykyistä järjestelmää ja pitämällä yhteisöveron tason kilpailukykyisenä.

Jakosäännöissä paljon tulkittavaa

EU:n komission luonnostelemassa ehdotuksessa otettaisiin käyttöön yhteinen yhteisöveropohja, jolloin verotettava tulo laskettaisiin kaikissa EU-maissa samalla tavalla.

Seuraava vaihe olisi komission mallissa yhdistetty yhteisöveropohja, jossa verotulot jaettaisiin tietyn jakokaavan mukaan jäsenmaiden kesken. Kaava perustuisi myynnin ja työntekijöiden määrään, maksettuihin palkkoihin ja omaisuuseriin kussakin maassa.

Samalla nykyiset säännöt jäisivät voimaan suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin. Laskenta- ja jakosäännöissä on paljon tulkinnanvaraa ja potentiaalisia riidanaiheita.