Kysely: Ulkoilmakonserttien vastustus nousi Helsingissä

Meluhaittojen lisäksi asukkaita harmittaa roskaaminen ja isojen tapahtumien mukanaan tuomat pysäköintiongelmat.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Helsingin ulkoilmakonsertit jakavat asukkaiden mielipiteitä voimakkaasti.

Helsingin ympäristöpalveluiden ja kaupunginkanslian teettämään kyselyyn vastanneista 45 prosenttia oli valmiita lisäämään konserttien määrää, mutta lähes yhtä moni, eli 41 prosenttia, vastusti uusia tapahtumia.

Kielteisistä vaikutuksista mainittiin pysäköintiongelmat, roskaantuminen ja meluhaitat.

Kaupunkilaisten vastustus on nousussa, sillä vuonna 2015 tehdyssä kyselyssä konserttimäärän lisäämistä kannatti 62 prosenttia ja vastusti 24 prosenttia vastaajista.

Kaikkein kielteisimmin ulkoilmakonsertteihin suhtauduttiin Hietarannan alueella. Viime elokuussa siellä järjestettiin kolmipäiväinen Weekend-festivaali, joka aiheutti erilaisia häiriöitä asukkaille ja hautausmaata hallinnoivalle seurakunnalle.