Lapin liitto pitää kiinni Jäämerenradan pohjoisesta reittivaihtoehdosta

Saamelaiskäräjät ja alueen poronhoitajat vastustavat Jäämerenradan pohjoisen reitin linjaamista maakuntakaavaan.

saamelaiset
Jäämeren radan vaihtoehdot
Jäämerenradalle on esitetty neljä erilaista reittivaihtoehtoa, jotka kaikki on todettu taloudellisesti kannattamattomiksi.Sitowise-yhtiö

RovaniemiPohjois-Lappiin ryhdytään suunnittelemaan uutta maakuntakaavaa niin, että Jäämerenrata voi kulkea saamelaisalueen halki Pohjois-Norjaan Kirkkoniemeen. Lapin liitto päätti maanantaina sisällyttää Jäämerenradan pohjoisen reittivaihtoehdon kaavaan.

Lapin liitto pitää kiinni Jäämerenradasta, vaikka mitään rataa ei ole päätetty edes suunnitella. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön teettämä konsulttiselvitys kertoo, että Jäämerenrata olisi taloudellisesti kannattamaton.

Saamelaisalueen ja pohjoisen poronhoitoalueen poikki kulkeva rata on herättänyt runsaasti arvostelua. Ratahanketta vastustavat niin saamelaiskäräjät kuin suunnitellun reitin varrella toimivat paliskunnatkin.

Lapin liitossa saamelaisten palaute otettiin huomioon silloin, kun kyse oli pienistä yksityiskohdista. Liitto ei kuitenkaan taipunut poistamaan Jäämerenrataa ja sen pohjoista reittivaihtoehtoa suunnitelmistaan.

Lapin liitto: Neuvottelujen ei tarvitse johtaa sopimukseen

Lapin liitto totesi saamelaiskäräjien lausunnosta, että saamelaisilla ei ole alkuperäiskansana veto-oikeutta eikä sen kanssa käytyjen neuvottelujen täydy välttämättä johtaa sopimukseen tai suostumukseen.

Myös Lapin liiton hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Autto sanoo, että millään yksittäisellä taholla ei voi olla veto-oikeutta näin tärkeään hankkeeseen.

– Tämä on tulevaisuudessa yksi mahdollinen keskeinen logistinen yhteys, joka on tärkeä Pohjois-Lapille mutta myös koko Lapille, Suomelle ja Euroopan Unionille. Vielä emme tiedä, miltä maailma näyttää 2030- ja 2040-luvuilla, mutta kaavan puolesta meillä on nyt työkaluja kehittää tätä aluetta, mikäli radan rakentaminen on silloin ajankohtaista.

Autto ei hyväksy saamelaiskäräjien väitettä siitä, että junarata tuhoaisi toteutuessaan saamelaisten kulttuurin ja elinkeinojen perustaa.

– Itse alueen alkuperäisenä asukkaana näen, että on tärkeää turvata, että perheet voivat asettua myös saamelaisten kotiseutualueelle asumaan, löytää sieltä monipuolista työtä ja toimeentuloa, jolloin sieltä löytyy myös perinteisten elinkeinojen jatkajia – niitä perheitä, joissa saamen kieli ja kulttuuri säilyvät.

"Lapin liitossa on suljettu korvat ja menty kippuraan"

Toista näkökulmaa edustaa Lapin liiton hallituksen jäsen Henri Ramberg (vas.). Rambergin mukaan saamelaisia ei ole kuultu riittävästi maakuntakaavan valmisteluprosessissa eikä myöskään silloin, kun Lapin liitto toivoi Jäämerenrataa uudelta hallitukselta.

– Tässä tullaan perustuslaillisiin kysymyksiin saamelaisten kulttuurin osalta. Tämä olisi pitänyt haudata siltä osin kuin se kulkee saamelaisalueen halki. Tällä kaavalla me mahdollistetaan jo se, että rata voidaan rakentaa. Siitä seuraa se, että saamelaisalueen ihmisten kulttuurilta ja kulttuurin tulevaisuudelta voidaan ottaa pohja pois.

Edes viime hetken vetoomus Lapin liiton hallituksen kokouksessa ei muuttanut tilannetta.

– Meillä oli täällä saamelaiskäräjien edustaja tänään paikalla läsnä- ja puheoikeudella, ja hän esitti syvän huolensa siitä, että tätä ei rakennettaisi. Siinä oli viiden kohdan perustelut, ja silti meillä ei käyty asiasta minkäänlaista keskustelua. Tuntuu, että täällä ollaan suljettu silmät ja korvat siltä tosiasialta, mitä saamelaiskäräjät asiasta lausuu. Ollaan täysin menty kippuraan eikä kanneta mitään vastuuta siitä, mitä saamelaiskäräjät esittää saamelaiskulttuurin osalta.

Lue lisää

Suomen saamelaisnuoret haluavat Jäämeren radan pois maakuntakaavasta

Lapin liitto listasi tavoitteensa tulevaan hallitusohjelmaan – henkiin herätelty toive Jäämeren radasta herättää kiistaa

Maakuntajohtaja Riipi: Jäämeren rataa arvioitaessa on katsottava kauemmas tulevaisuuteen

Jäämeren radalle jäi ovi raolleen – Loppuraportti näyttää mitä pitää ottaa huomioon jatkosuunnittelussa, jos rataa edelleen edistetään

Kiistellyn Jäämeren radan kaava nähtäville – viiden kilon paperimöhkäleestä toivotaan kommentteja

Saamelaiskäräjät: Jäämerenrata pois maakuntakaavasta

Jäämeren ratalinjaus on huomioitava maakuntakaavassa – Poroisäntä: "Kaikki ratavaihtoehdot ovat huonoja"

Ministeriö: Jäämeren radan selvittäminen jatkuu Kirkkoniemen reitillä – hinta-arvio lähes kolme miljardia euroa