Kotkan kaupunki maksaa 8 miljoonaa euroa Suomen suurimman biojalostamon tontin valmistelusta

UPM päättää biojalostamon rakentamisesta Kotkaan ensi vuonna.

Lyhyet
Havainnekuva tontista Mussalon satamassa, jonka Kotkan kaupunki on varannut UPM:lle biojalostamoa varten.
HaminaKotka Satama Oy

Kotkan kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää kahdeksan miljoonan euron lisämäärärahan metsäyhtiö UPM:n suunnitteleman biojalostamon tontin valmistelutöitä varten.

Kaupunki maksaa Palaslahden loppuosan täyttämisen merihiekalla ja kalliomurskeella. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa ensi syksynä.

Biojalostamolle on varattu Mussalosta noin 30 hehtaarin kokoinen alue. Kotkaan suunnitteilla oleva biojalostamo olisi kooltaan Suomen suurin, ja erittäin iso myös Euroopan mittakaavassa.

UPM tekee investointipäätöksen suuresta biojalostamosta ensi vuoden alkupuolella.

Samalla valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen, jonka tarkoitus on edesauttaa UPM:n biojalostamon toteutumista.

Toteutuessaan biojalostamohankkeen on arvioitu työllistävän rakentamisaikana 1500 henkilöä ja tuotannon aikana 150 henkilöä.