Kokoomus vastasi Antti Rinteelle: "Yrittämisen verotusta ei tule kiristää" – Kaikki puolueet antoivat vastauksensa hallitustunnustelijan kysymyksiin

Perussuomalaiset ei halua sitoutua 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja pitää maahanmuuttoa kynnyskysymyksenä.

hallitusneuvottelut
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo eduskuntavaalien median tulosillassa Helsingissä.
Puoluejohtajia eduskuntavaalien tulosillassa Helsingissä.Markku Ulander / Lehtikuva

Kaikki puolueet ovat vastanneet (siirryt toiseen palveluun) hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) kysymyslistaan määräaikaan eli tiistain puoleenpäivään mennessä. Vihreät ja keskusta julkistivat vastauksensa jo maanantaina.

Kokoomus (siirryt toiseen palveluun)luettelee vastauksessaan toistakymmentä kynnyskysymystä, joita puolue "pitää oleellisina" hallituspolitiikan kannalta. Niissä korostuu talous.

Kokoomuksen mukaan tulevan hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla "asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75% työllisyysaste". Tavoitteen toteutumista on seurattava kokoomuksen mukaan vuosittain ja päätettävä tarvittaessa lisätoimista.

Kokoomuksen mukaan kestävyysvajetta on pienennettävä ja julkiseen talouteen kerrytettävä puskureita. Listan viides kynnyskysymys koskee verotusta.

–Työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää.

Hallitusta rakentava SDP on esittänyt menolisäysten rahoittamista nimenomaan verotuksen avulla, muun muassa yritysten ja omistamisen verotusta kiristämällä. Tämän puolue toteaa myös itse puheenjohtajansa kysymyksiin antamissaan vastauksissa (siirryt toiseen palveluun).

Kokoomus pitää välttämättömänä investointeja koulutukseen ja haluaa toteuttaa sote-uudistuksen "tarpeettomia hallintorakenteita" luomatta.

Kokoomuksen mielestä aloittavan hallituksen on myös lisättävä työperäistä maahanmuuttoa "Suomen kilpailukykyä parantavalla tavalla."

PS: "Maahanmuuton kielteiset vaikutukset tunnustettava"

Perussuomalaiset julkisti vastauksensa (siirryt toiseen palveluun) aamupäivällä.

Rinteen kysymyspatterin ensimmäinen teema on "hiilineutraali ja luonnon moninaisuuden turvaava Suomi" ja ensimmäinen kysymys tiedustelee puolueiden sitoutumista "globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen".

Eduskuntavaalit 2019. Pikkuparlamentin tulosilta. Jussi Halla-aho ja Antti Rinne.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne eduskuntavaalien tulosillassa.Tuomo Björksten

Perussuomalaisten vastauksessa torjutaan ajatus sitoutumisesta tiettyyn lukemaan. Heidän mukaansa Suomen tavoitteiden ei pidä myöskään olla tiukempia kuin muilla EU-mailla.

– Mielestämme oleellista Suomen ilmastopolitiikassa on sopia konkreettisista ja suhteellisuudentajun säilyttävistä toimista eikä abstrakteista prosentti- tai vuosilukutavoitteista, perussuomalaisten vastauksessa kirjoitetaan.

Perussuomalaiset torjuu suoralta kädeltä myös tavoitteen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin BKT:sta. Rinne penäsi sitoutumisesta tähänkin tavoitteeseen erillisellä kysymyksellä.

Perussuomalaiset ilmoittaa kolme kynnyskysymystä hallitukseen menolle. Niistä yksi koskee maahanmuuttoa.

– Hallituksen on tunnistettava ja tunnustettava etenkin humanitaarisen maahanmuuton kielteiset vaikutukset Suomen julkiselle taloudelle ja suomalaisten turvallisuudelle ja pyrittävä määrätietoisin toimin vähentämään haitallista maahanmuuttoa.

Muita kynnyskysymyksiä perussuomalaisille ovat se, ettei kotimaisen teollisuuden ja pk-yritysten toimintakykyä heikennetä ja ettei pieni- ja keskituloisten ihmisten arkipäivän kustannuksia nosteta "vero- ja maksupolitiikalla".

Vasemmistoliitto: "Hävittäjien määrää arvioitava kriittisesti"

Vasemmistoliitolle (siirryt toiseen palveluun) Rinteen peräämät ilmastotavoitteet kelpaavat hyvin. Puolue korostaa, että suomalaiset ovat vaalituloksen perusteella äänestäneet "muutoksen puolesta", minkä on näyttävä hallituksen ohjelmassa.

Vasemmistoliitto korostaa vastauksissaan muun muassa uusia koulutuspanostuksia ja perusturvaleikkausten perumista ensi hallituskaudella.

Eduskuntavaalit 2019. Pikkuparlamentin tulosilta. Li Andersson.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson eduskuntavaalien tulosillassa Pikkuparlamentissa.Tuomo Björksten / Yle

Antti Rinne kysyi puolueilta myös sitoutumista Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä puolustuspoliittisen selonteon mukaiseen linjaan.

Vasemmistoliitto toteaa sitoutuneensa molempiin "yleisellä tasolla". Puolue palaa vastauksissaan hävittäjähankintoihin ja toteaa suhtautuvansa kriittisesti esitettyyn hävittäjien määrään ja hintaan.

Vasemmistoliitto ilmoittaa tavoittelevansa paikkaa sosialidemokraattien johtamassa hallituksessa.

Puolue luettelee myös joukon kynnyskysymyksiä. Esimerkiksi aktiivimalli on purettava, perusturvaa ei saa heikentää, Suomen on pysyttävä sotilaallisesti liittoutumattomana sekä varmistettava työehtojen yleissitovuus, puolue katsoo.

RKP:n kynnyskysymys on tiukka sitoutuminen

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo vastauksessaan (siirryt toiseen palveluun), että puolueelle keskeisiä kysymyksiä ovat Suomen avoimuus ja kansainvälisyys, Suomen kaksikielisyys, yrittäjämyönteisyys, ihmisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ilmastonmuutoksen torjuminen ja hyvinvointiyhteiskuntamme kehittäminen kestävän talouden pohjalta.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kuvattuna kansanedustajien valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä eduskunnassa Helsingissä 23. huhtikuuta.
RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Markku Ulander / Lehtikuva

– On ilmiselvää, että meidän vielä täytyy, näiden vastausten lisäksi, keskustella taloudesta ja talouspolitiikasta. RKP haluaa nähdä menestyksekkään Suomen.

RKP:n vastauksessa todetaankin, että puolue pitää kynnyskysymyksenä sitä, että puolue haluaa olla mukana toiminta- ja yhteistyökykyisessä hallituksessa, jossa vallitsee luottamus hallituskumppanien välillä ja jossa hallituspuolueet ovat sitoutuneet hallitusohjelman toteuttamiseen koko hallituskauden ajaksi.

Kristillisdemokraatit: Perheen valinnanvapautta ei saa kaventaa

Kristillisdemokraatit toteaa vastauksessaan (siirryt toiseen palveluun), että puolue on valmis keskustelemaan kaikkien puolueiden kanssa ja osallistumaan hallitusyhteistyöhön hallituksessa, jonka ohjelma on yhteensovitettavissa puolueen arvojen ja ohjelmien kanssa.

Puolue pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että se tukisi hallitusta, joka lähtökohtaisesti heikentää työnteon ja yrittämisen kannattavuutta tai kaventaa perheiden valinnanvapautta lasten hoidon suhteen.

Sari Essayah
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.Jarno Kuusinen / AOP

Puolue nostaisi hallitusneuvotteluissa käsiteltäväksi erityisesti vaalilain uudistamisen.

Ryhmän mukaan hallituksen pitää myös panostaa vahvasti koulutukseen sekä edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Samoin ryhmä muotoilee, että "lainsäädännön sukupuolikäsitystä ei tule muuttaa ilmoitusluonteiseen itsemääräytymiseen perustuvaksi".

Vanhustenhoidossa hoitajamitoitus pitäisi määritellä lain tasolla. Puolue korostaa myös vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisen tärkeyttä.

Liike Nyt: "Olemme käytettävissä tarpeen vaatiessa"

Rinne pyysi vastauksia kaikilta eduskuntaryhmiltä ja niinpä myös yhden miehen eduskuntaryhmä Liike Nyt antoi erittäin tiiviin, muutaman virkkeen pituisen vastauksensa Rinteelle.

Ryhmä toteaa, ettei voi vastata Rinteen pyytämällä tavalla ohjelma-asiakirjojen perusteella, koska sellaisia ei vielä ole.

– Olemme käytettävissä tarpeen vaatiessa, ryhmän vastauksessa kuitenkin todetaan.