Hyppää sisältöön

Ministeriö puolustaa vieraskielisiä nimiä: "Traffic Management Finland Oy täyttää lain ja hallinnon vaatimukset"

Virastojen vieraskielisiä nimiä on ihmetelty ja vieroksuttu julkisessa keskustelussa.

Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Liikenne- ja viestintäministeriö on toimittanut eduskunnan oikeusasiamiehelle vastineensa valituksista, jotka koskevat sen alaisten liikennetoimijoiden nimien laillisuutta.

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittivat muun muassa liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Group, johon kuuluu emoyhtiö Traffic Management Finland Oy.

Lisäksi sillä on tytäryhtiöitä kuten tieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta vastaava Intelligent Traffic Management Finland Oy ja rautatieliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta vastaava Finrail Oy sekä lennonjohtopalveluista vastaava Air Navigation Services Finland Oy.

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut kanteluja Traficom ja Traffic Management Finland -nimistä. Kantelijat viittaavat kieli- ja hallintolakeihin, joissa muun muassa vaaditaan selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Heidän mielestään vieraskieliset nimet tuottavat ymmärtämisvaikeuksia ainakin osalle kansalaisista.

Myös Väyläviraston käyttämästä nimestä Väylä on valitettu.

Uusia, pelkästään englanninkielisiä nimiä on arvosteltu muun muassa Kotimaisten kielten keskuksesta. Sen mielestä valtionyhtiöt toimivat ensisijaisesti omaa maata ja omia kansalaisia varten.

– Suomalaisten olisi helpompi hahmottaa yhteiskuntaa ja eri toimijoita, jos valtionyhtiöiden nimet olisivat selkeitä ja erottuisivat yritysnimistä. Nyt ei aina voi tietää, mistä on kyse, sanoi erityisasiantuntija Ulla Onkamo STT:n haastattelussa tammikuussa.

Esimerkkinä hyvästä virastonimestä Onkamo mainitsi Maanmittauslaitoksen.

Ministeriö torjuu arvostelun

Liikenne- ja viestintäministeriön oikeusasiamiehelle toimittamassa vastauksessa todetaan nimien täyttävän kaikki kielilain ja hyvän hallinnon vaatimukset.

Väyläviraston oheisnimi Väylä ei ministeriön mielestä syrjäytä oleellisessa yleisölle tarkoitetussa viestinnässä viraston varsinaista nimeä. Lyhyemmän kutsumanimen käyttäminen on nykypäivää muillakin aloilla, ministeriö perustelee.

Traffic Management Finland Oy taas on valtionyhtiön nimi, eikä niillä ole samanlaisia oikeudellisesti velvoittavia kriteerejä kuin viranomaisten nimillä. Nimestä on päättänyt Traffic Management Finlandin yhtiökokous, ministeriö toteaa vastauksessaan.

Nimeä suunniteltaessa on LVM:n mukaan otettu huomioon, että nimen täytyy istua suomalaiseen yhteiskuntaan, olla moderni, helposti käytettävä, oikeakielinen ja vielä toimia kansanvälisesti. Myös lainsäädännön vaatimukset on otettu huomioon.

Ministeriö painottaa myös, että yhtiön nimeä valittaessa haluttiin ottaa huomioon sen asiakaskunta ja se, että kahdella vastaavalla yhtiöllä on jo valmiiksi englanninkieliset nimet: Air Navigation Services Finland Oy ja Finrail Oy.

Lisäksi kotimaahan suunnatussa viestinnässä käytetään yhtiöiden toimipisteiden nimiä, kuten tieliikennekeskus, meriliikennekeskus ja rataliikennekeskus, ministeriö vakuuttaa.

.
.