Vaaratiedote Kaarinaan

Vaaratiedotteet

Vaaratiedote: Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Vaaratiedote: Tulipalo Kaarinassa Piikkiön keskustassa. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto, sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Varningsmeddelande: Hälsofarlig rök i luften. Brand i St Karins i Pikis centrum. Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över.