Yle seurasi vapun poliittisia puheita – SDP:n Antti Rinteen mukaan pakkolakien aika on ohi

Eduskuntavaalien tuloksen pitää näkyä tulevan hallituksen politiikassa. Tämä toistuu tämän vapun puheissa.

politiikka
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne osallistui Helsingin Työväen vappujuhlan marssiin Hakaniemestä Rautatientorille vappupäivänä.
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne osallistui Helsingin Työväen vappujuhlan marssiin Hakaniemestä Rautatientorille vappupäivänä.Jussi Nukari / Lehtikuva

Eduskuntavaalien jälkipuheet ja hallitusneuvottelut ovat tänä vappuna nousseet esillä puolueiden johtohenkilöiden puheissa. Myös 26. toukokuuta olevat Europarlamenttivaalit nostivat esiin koko Eurooppaa koskevia teemoja.

Helsingin Rautatientorilla puhunut demarien puheenjohtaja Antti Rinne hehkutti vaalitulosta, joka hänen mukaansa osoitti äänestäjien kyllästyneen oikeistohallitukseen. Rinteen mukaan nyt tarvitaan tulevaisuushallitus.

Rinne haluaa tehdä uudistuksia, joilla saavutetaan kestävää sosiaalista, ekologista ja taloudellista kasvua.

– Tarkoitan rohkeita tulevaisuusuudistuksia. Panostuksia tieteeseen ja tutkimukseen. Työllisyyteen. Huolenpitoon. Sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vanhustenhoivaan. Lastensuojeluun. Eläkeläisten toimeentuloon, Antti Rinne listaa.

– Meillä on selkeä visio niistä uudistuksista, jotka on välttämätöntä tehdä, jotta tulevaisuus on valoisa kaikille suomalaisille.

Rinne myös toisti viimevappuisen lupauksensa pienten eläkkeiden sadan euron korotuksesta.

– Yhteiskunta ei voi sivusta seurata ikäihmistensä ahdinkoa. Siksi olemme vaatineet 100 euron tasokorotusta alle 1400 euron eläkkeisiin useamman vuoden ohjelmalla. Asiantuntijoiden mukaan tämä yksittäinen esitys nostaa 55 000 eläkeläistä pois köyhyydestä, Rinne sanoi puheessaan.

Työntekijöille Rinne lupasi aikojen muuttumista. Enää ei tule pakkolakeja.

– Ei näin pienellä maalla kuin Suomi ole varaa hylätä sopimisen kulttuuria ja sopimusyhteiskuntaa. Meillä ei ole varaa itse aiheutettuun luottamuspulaan.

Tulevat europarlamenttivaalit ratkaisevat Antti Rinteen mukaan Euroopan Unionin suunnan. Menneet vuodet ovat nostaneet oikeistoa valtaan, kun maahanmuuttopolitiikassa on epäonnistuttu.

– EU ja jäsenmaat ovat sanalla sanoen epäonnistuneet tässä asiassa ja se on ollut iso syy yhteisen eurooppalaisen arvopohjan haastamiselle ja oikeistopopulistisen liikehdinnän vahvistumiselle, Rinne sanoi vappupuheessaan.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho arvostelee Suomen puoluejärjestelmän sirpaleisuutta

Hesperian puistossa Helsingissä puhunut Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvosteli Suomen sirpaleista puoluejärjestelmää, jossa enemmistöhallituksen muodostaminen käy työlääksi. Halla-Aho pitää Ruotsin blokkipolitiikkaa ja Tanskan vähemmistöhallituksia toimivampina malleina.

 Jussi Halla-aho
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho saapui puolueen vappupiknikille Hesperian puistossa Helsingissä.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Hänen mukaansa äänestystuloksen pitäisi näkyä myös vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen politiikassa. Nyt mikä tahansa puoluekoostumus voi nousta valtaan ja pienet puolueet, kuten RKP saavat Halla-ahon mukaan liian suuren vaikutusvallan.

– Se, että melkein kaikki puolueet voivat Suomessa liittoutua melkein kaikkien muiden kanssa, on selkeästi ongelma äänestäjien kuluttajansuojan kannalta. Samoin se, jos kaikki irtisanoutuvat yhteistyöstä yhden puolueen kanssa. Äänestämisellä ei silloin ole kovin paljon merkitystä päätöksenteolle, eikä vaalituloksesta voi vielä lainkaan päätellä, millaista politiikkaa on tulossa, Jussi Halla-aho sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertasi myös puolueen kynnyskysymyksiä hallitusneuvoitteluissa. Niitä ovat yritystoiminnan ja työllisyyden turvaaminen ilman himoverotusta ja kohtuuttomia ilmastotavoitteita, ihmisten arkipäivän kustannusten pienentäminen ja haitallisen maahanmuuton estäminen.

– Ikävä kyllä useimmat puolueet löytävät tänä päivänä yhteisen sävelen kaikkein helpoimmin sellaisista linjauksista, jotka eivät todellakaan palvele näitä tavoitteita. Esimerkkinä voidaan mainita laukalle lähtenyt ilmastoposeeraus, jolla rapautetaan yritysten kilpailukykyä, työllistämiskykyä ja palkanmaksukykyä.

Seurauksena on Halla-ahon mukaan se, että pyritään hankkimaan halvempia työntekijöitä paitsi Suomen myös koko Euroopan ulkopuolelta.

– Tämän vuoksi elinkeinoelämä ja sen poliittiset jatkeet ajavat vimmaisesti ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lopettamista. Halpatyövoima ja halpatyömarkkinat tulevat kalliiksi paitsi suomalaiselle työntekijälle myös julkiselle taloudelle, Halla-aho sanoo vappupuheessaan, jossa ei sulje ovia hallitukseen menolle.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto korosti ilmastotavoitteita

Pekka Haavisto otti puheessaan kantaa hallitustunnusteluihin ja totesi, että Vihreät eivät ole valmiita tinkimään ilmastotavoitteista.

– Ilmastotavoitteet ovat asia, josta me emme tule tinkimään. Elämän jatkuminen maapallolla, hyvinvointimme, taloutemme on kokonaan riippuvainen ympäristöstämme. Kahdeksan puoluetta on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Uskon, että keinoista on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen, Haavisto sanoi.

Haavisto kommentoi myös Kemiin suunnitteilla olevaa sellutehdasta. Uudet työpaikat ovat myönteistä kehitystä, mutta Haaviston mukaan pitää miettiä myös ilmastotavoitteita.

– Miten metsäteollisuus varmistaa, että Suomi pysyy ilmastotavoitteissaan ja miten luonnon monimuotoisuus turvataan. Tähän ei saada vastausta, ellei Suomen metsäteollisuus kokonaisuudessaan ota haastetta vastaan. Hiilinieluista on pidettävä huolta, hiilijalanjälkeä vähennettävä ja suunnan oltava kohti jalostusasteeltaan entistä korkeampia tuotteita. Puurakentaminen on saatava uudelleen kunniaan, Haavisto sanoi.

Suomi tarvitsee vihreiden puheenjohtajan mukaan reilun muutoksen ohjelman, jolla yhteiskunta uudistetaan vähäpäästöiseksi oikeudenmukaisella tavalla.

– Kenenkään kannettavaksi ei pidä sälyttää enempää kuin on kohtuullista, mutta jokaisen on tehtävä osansa.

Ilmastotavoitteet olivat myös vahvasti esillä, kun Haavisto linjasi puheessaan tulevien eurovaalien keskeisiä kysymyksiä.

– Ilmasto, ympäristö ja koulutus tulevat olemaan esillä eurovaaleissa. Suomi, Eurooppa ja maailma tarvitsevat vahvaa EU:ta, joka pystyy vastaamaan ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja teknologisen kehityksen mukanaan tuomiin kysymyksiin, Haavisto sanoi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah oudoksuu hallitusneuvotteluja

Kuopiossa puhunut Sari Essayah ihmetteli hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyspatteria.

– Muutamien kysymysten kokonaan puuttuminen pisti silmään. Talous- ja finanssipolitiikka on erillisneuvotteluissa avattu ensin neljän suurimman puolueen väliseen keskusteluun. Tätä voi pitää erikoisena menettelynä, koska se on kuitenkin hallitusohjelman pohja.

– Me kristillisdemokraatit kerroimme omassa vastauksessamme, että pidämme epätodennäköisenä osallistua sellaiseen hallitukseen, joka lähtökohtaisesti heikentää työnteon ja yrittämisen kannattavuutta. Työnteon kannattavuuteen vaikuttaa esimerkiksi perheellisellä kolme asiaa: palkan verotus, päivähoitomaksut ja sosiaaliturvan taso.

Essayahin mukaan myös maatalouden asiat pitää ottaa hallitusohjelmaan.

– Valtion on tultava takauksin tilojen avuksi. Kyse on huoltovarmuudesta ja omavaraisuuden parantamisesta.

Keskustan Antti Kaikkonen haluaa tukea köyhille lapsiperheille ja eläkeläisille

Suomen Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen puhui Hyvinkäällä ja Helsingissä. Kaikkonen haluaisi kohennusta köyhempien lapsiperheiden ja eläkeläisten toimeentuloon.

– Kyllä tällä maalla on oltava varaa parantaa kaikkein tiukimmilla olevien perheiden toimeentuloa, lisätä perheiden kotiapua ja ennaltaehkäiseviä palveluja ja turvata valinnanmahdollisuus lastenhoidossa. Myös siitä on pidettävä huolta, että yksikään nuori ei pääse eksymään peruskoulun päättymisen jälkeen.

Antti kaikkonen
Antti kaikkonenRoni Rekomaa / Lehtikuva

– On oltava varaa parantaa myös kaikkein tiukimmilla olevien ikäihmisten toimeentuloa ja korottaa etenkin pienimpiä eläkkeitä. On pidettävä huolta, että jokainen vanhus saa inhimillistä hoitoa ja hoivaa, Kaikkonen sanoi puheessaan.

Antti Kaikkonen muistutti SDP:n Antti Rinnettä viime vapun eläkelupauksesta, jossa Rinne lupasi korottaa pieniä eläkkeitä sadalla eurolla. Miten se lunastetaan, nähdään lähiviikkoina.

Hallitusneuvottelut pitäisi aloittaa kansallisella työkokouksella, johon kaikki puolueet ja työmarkkinajärjestöt osallistuisivat.

– Yhteisenä tavoitteena on oltava, että työllisyys nousee 75 prosenttiin alkaneella vaalikaudella. Jos yhteistä näkemystä löytyy, Keskusta pystyy sitä tukemaan myös mahdollisesta oppositioasemasta käsin, Kaikkonen sanoo ja pitää hallituksen muodostamista nyt vaalivoittajien tehtävänä.

Puolueeltaan Antti Kaikkonen vaatii nyt itsetutkiskelua.

– Pidän ehdottoman tärkeänä, että puolueessa käydään tulevina kuukausina sekä reipas keskustelu menneestä, että rohkea keskustelu tulevasta. Olen varma, että keskusteluun Keskusta ei kaadu.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson haluaa kriminalisoida alipalkkauksen

Li Andersson otti puheessaan kantaa voimakkain sanankääntein veronkiertoa vastaan kutsumalla veroparatiiseja verohelveteiksi. Pääviesti puheessa oli, että Suomeen tarvitaan toivon ja tulevaisuuden politiikkaa.

Hän korosti, että epäinhimillinen ja epäonnistunut aktiivimalli pitää purkaa kokonaan. Vasemmistoliitolle ei riitä, että heikennyksiä perutaan vaan, että suomalaisia työmarkkinoita ja osaamista pitää kehittää.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puhui puolueen vapputapahtumassa Turussa vappupäivänä
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puhui puolueen vapputapahtumassa Turussa vappupäivänä.Roni Lehti / Lehtikuva

– Työmarkkinoiden murros, työsuhteiden sirpaloituminen ja osaamisvaatimusten kasvu tarkoittaa, että ihmisille pitää turvata mahdollisuudet omaehtoiseen opiskeluun paljon nykyistä laajemmin ja koulutustarjontaa avataan kaikilla koulutusasteilla, Andersson sanoi.

Andersson haluaa myös lopettaa ulkomaisen työvoiman alipalkkauksen

– Seuraavan hallituksen pitää kriminalisoida alipalkkaus ja lisätä työsuojeluviranomaisten resursseja huomattavasti samalla kun ay-liikkeelle annetaan joukkokanneoikeus.

Eurooppaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja haluaisi toteuttaa Green New Dealin eli ilmastohyvinvoinnin ohjelman, jolla luodaan uutta työtä vähentämällä päästöjä.

– Uusiutuva energia ja kiertotalous ovat työllistävämpiä kuin fossiilikapitalismi. Maailman työjärjestön ILOn mukaan kuudensadan miljoonan dollarin investoinnit uusiutuvaan energiaan ennen vuotta 2030 voisivat tuottaa maailmanlaajuisesti jopa 20 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Li Andersson puhui Turussa ja Salossa.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus