EK:n suhdannebarometri: Yrityksillä suotuisa tilanne, mutta heikot näkymät

Suhdannetilanne on kevään aikana pysynyt suotuisana kaikilla päätoimialoilla.

suhdannevaihtelut
Laiva Mussalon satamassa
Pyry Sarkiola / Yle

Suomalaisyritykset arvioivat myönteisen suhdannevaiheen jatkuneen alkuvuonna, ilmenee EK:n toukokuun suhdannebarometrista (siirryt toiseen palveluun). Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin keskimääräistä vahvemmaksi.

Suhdannetilanne oli kevään aikana pysynyt varsin suotuisana kaikilla päätoimialoilla. Tämä kehitys on hyvin linjassa Suomessa nähdyn talouskasvun kanssa.

Myös tuotanto ja myynti sekä henkilöstömäärät lisääntyivät tiedustelun mukaan alkuvuodesta. Kehitys oli positiivista kaikilla päätoimialoilla.

Suhdanneodotukset olivat sen sijaan keväällä heikot kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden yleisiä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa tasolla -8, joka on hieman parempi kuin tammikuun -11.

Niin ikään rakentamisessa suhdannenäkymät helpottivat hieman kevään aikana, mutta pysyivät yhä vaatimattomina saldoluvussa -8 (tammikuussa -19). Myös palvelualojen odotukset olivat varovaiset saldoluvun ollessa -4 (tammikuussa -5).

Tuotanto- ja myyntinäkymät yhä myönteiset

Tuotannon ja myynnin odotetaan kasvavan alkuvuonna maltillisesti kaikilla päätoimialoilla. Tilauskanta pysyi teollisuudessa tavanomaisella tasolla.

Rakentamisessa tilauskanta on pysytellyt yli keskimääräisen tason. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on yhä varsin hyvin hyödynnettynä, sillä huhtikuussa 84 prosenttia yrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä (tammikuussa 86 prosenttia). Henkilöstön määrän suhteen odotukset ovat hiipuneet pois lukien palvelut, jossa henkilöstön määrän ennakoidaan kasvavan kesäkuukausina.

Maailmantalouden epävarmuus heijastuu tuotannon kasvun esteisiin. Riittämätön kysyntä on noussut keskeisimmäksi ongelmaksi niin teollisuudessa kuin palveluissa. Kaikista elinkeinoelämän vastaajista 28 prosenttia ilmoitti riittämättömän kysynnän keskeisimmäksi tuotannon tai myynnin kasvun esteeksi.

Myös rekrytointivaikeudet ovat yhä huomattava ongelma, erityisesti rakentamisessa. Kannattavuuden odotetaan kohoavan hieman, lukuun ottamatta rakentamista, jossa se heikentyisi hieman.

EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa arvioita suhdannekehityksestä tämän vuoden alkupuolella. Tiedusteluun vastasi 1 200 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.