Poliisipäällystöstä tutkintapyyntöjä Lapissa – epäilyjä henkisestä pahoinpitelystä ja työsyrjinnästä

Lapin poliisilaitoksen työilmapiiri on osin erittäin huono. Taustalla on eriarvoista kohtelua ja tutkintapyyntöjä esimiehistä.

poliisi
Poliisin tunnuslätkä.
Risto Koskinen / Yle

Lapin poliisilaitoksella tehty henkilöstökyselyn tulos on huolestuttava. Kyselyn mukaan peräti 40 prosenttia Meri-Lapin rikostorjuntayksikön henkilöstöstä kokee, että työyhteisössä esiintyy selvästi eriarvoista kohtelua erittäin paljon tai melko paljon. Myös Ylen haastattelemat poliisit vahvistavat tilanteen tulehtuneen.

Työpaikan selvä vähemmistö pitää kohtelua tasa-arvoisena. Vain 24 prosenttia Meri-Lapin rikostorjuntayksikössä työskentelevistä on kertonut kokevansa selvästi eriarvoista kohtelua erittäin vähän tai ei lainkaan.

Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkinen myöntää, että väki on ollut tyytymätön tilanteeseen. Hänen mukaansa Meri-Lapissa on ollut tiukka henkilöstötilanne.

– Työvoimapula on ollut poliisien huonon saatavuuden vuoksi todella vaikea. En tiedä, onko sillä ollut vaikutusta tyytymättömyyteen ja ristiriitoihin, sanoo Heikkinen.

Hänen mukaansa Meri-Lapin tilanne ei kuitenkaan ole täysin poikkeuksellinen.

– Sinällään tuo 40 prosenttia vaikuttaa todella suurelta, mutta se ei poikkea valtakunnallisista keskiarvoista hirveästi. Huolestuttava se kuitenkin on. Meidän on reagoitava ja käynnistettävä toimenpiteitä, että tilanne saadaan paranemaan, jatkaa Heikkinen.

Huolestuttavan kyselytuloksen lisäksi on muitakin ongelmia. Lapin Aluehallintovirasto on selvittänyt Meri-Lapissa ilmi tullutta epäilyä työpaikkakiusaamisesta vuodesta 2016 lähtien. AVI on antanut Lapin poliisilaitokselle useita kehotuksia ja toimintaohjeita kahden eri työsuojelutarkastuskäynnin jälkeen.

Yksi lähes ilman tehtäviä, osa työuupumuksen partaalla

Yli 20 vuotta poliisina työskennellyt, muun muassa ryhmänjohtajana ja tutkinnanjohtajana toiminut, henkilö on kärsinyt töissä ollessaan epäasiallisesta kohtelusta. Hänelle on annettu liian vähän töitä. Esimerkiksi neljän kuukauden aikana hän sai tutkittavakseen vain kaksi rikosilmoitusta.

– Samaan aikaan kun toiselle ei annettu töitä, toiset tutkijat väsyttivät itsensä jopa burnoutin partaalle, kommentoi yksi Ylen haastattelemista poliiseista.

Lisäksi saman poliisin työhuone siirrettiin poliisilaitoksen tiloihin, joista muita tutkijoita oli siirretty aiemmin pois muun muassa työturvallisuussyistä. Poliisi työskenteli tiloissa noin puoli vuotta. Työolojen takia hän sairastui keskivaikeaan masennukseen ja jäi sairauslomalle.

AVI aloitti asian tutkimisen vuonna 2016 ja antoi ensimmäisen kehotuksen työolojen parantamisesta kesäkuussa 2017. Poliisi oli sairauslomalla yli vuoden. Hänen palatessaan sairauslomalta työoloja ei velvoitteista huolimatta ollut parannettu. Poliisi joutui jäämään uudelleen sairauslomalle.

Aluehallintovirasto vaati parannuksia myös vuoden 2019 helmikuussa. Asian käsittely on edelleen kesken.

– Kyseessä on pitkäkestoinen asia ja sitä hoidetaan parasta aikaa. En halua käsitellä asiaa julkisuudessa sen enempää, Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkinen sanoo.

Valtakunnansyyttäjä tutkii

Tapahtumat ovat johtaneet myös tutkintapyyntöihin.

Lapin poliisin päällystöön kuuluvasta virkamiehestä on jätetty kaksi tutkintapyyntöä valtakunnansyyttäjänvirastoon. Tutkittavana on epäily työsyrjinnästä, virkavelvollisuuden rikkomisesta, työturvallisuusrikoksesta ja henkisestä pahoinpitelystä.

Lisäksi hänen ja kahden muun poliisin toimista on tehty tutkintapyyntö viraston yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta.

Lapin poliisilaitos toimii 21 kunnan alueella. Koko Lapin poliisilaitoksella työskentelee noin 390 henkilöä, Meri-Lapin rikostorjuntayksikössä on töissä 30–40 henkilöä.

Ongelmia myös muualla Suomessa

Poliisissa esiintyviä ongelmia on tutkittu viimeksi kuluneen vuoden aikana muuallakin Suomessa. Esimerkiksi Lounais-Suomen poliisilaitoksen päällikköä ja apulaispoliisipäällikköä epäiltiintyöturvallisuusrikoksista ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Päälliköiden työsyrjintä- ja työturvallisuusrikosepäilyt eivät kuitenkaan edenneet syyteharkintaan.

Sisä-Suomen syyttäjänviraston mukaan rikoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt esitutkinnassa kahden rikosilmoituksen osalta. Esitutkinta on vielä kesken yhden rikosilmoituksen osalta.

Lisäksi poliisiammattikorkeakouluun on kohdistunut vakavia epäilyjä. Koulun miesopettajaa epäiltiin seksuaalisesta ahdistelusta. Asiasta on aloitettu esitutkinta. Rikosnimikkeinä ovat seksuaalinen ahdistelu ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Myös Ylen MOT on kertonut aiemmin poliisissa ilmenneistä ongelmista. MOT:n julkaiseman jutun aiheesta löydät täältä.

Lue myös: Lounais-Suomen poliisilaitoksen päälliköiden kiusaamisepäilyt eivät etene syyttäjälle