1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tuki seksuaalirikosten uhreille

Seksuaaliväkivallan uhreille oma tukikeskus Turkuun – palvelee myös kesätapahtumien vieraita ja risteilyreissaajia

Tyksin uuden hoitoyksikön toivotaan madaltavan seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden kynnystä avun hakemiseen.

Vastuulääkärit Katja Kero ja Rauni Klami sekä kätilö, seksuaalineuvoja Jenni Rautio iloitsevat palvelut kokoavan Seri-tukikeskuksen saamisesta Tyksiin. Kuva: Jouni Koutonen / Yle

Seksuaalista väkivaltaa kohdanneille tarkoitettu Seri-tukikeskus aloittaa toimintansa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 6. toukokuuta.

Tukikeskukseen ei tarvita lähetettä, vaan sinne voi hakeutua suoraan itse tai viranomaisen ohjaamana. Yli 16-vuotiaille tarkoitettu palvelu tarjoaa sosiaalista ja psyykkistä tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen.

Potilaalla on mahdollisuus kohdata sosiaalityöntekijät, kriisihoitaja, sairaalapappi ja seksuaalineuvoja sekä tarvittaessa saada lääkkeet, rokotukset ja jälkiehkäisy. Asiakkaalle ilmaiset palvelut ovat uhrille tarjolla riippumatta siitä, tehdäänkö tapahtuneesta rikosilmoitusta.

Uhrien tavoittaminen tärkeintä

Alkuvaiheessa yksikön arvioidaan palvelevan reilua sataa uhria vuosittain. Sen verran uhreja on hakeutunut Tyksiin aiemmin yhteispäivystyksen kautta. Asiakasmäärän odotetaan kuitenkin kasvavan, sillä suuri osa seksuaalisesta väkivallasta jää piiloon.

Seri-tukikeskuksen toimintaa suunnitellut kätilö ja seksuaalineuvoja Jenni Rautio toivoo yksikön madaltavan kynnystä hakeutua nopeasti avun piiriin.

– Tärkein tavoitteemme ainakin alkuun on tavoittaa uhrit. Noin 10 prosenttia seksuaaliväkivallasta tulee ylipäätään tietoon. Se on pitkälti piilorikollisuutta. Jos pystymme vähänkin vaikuttamaan siihen, että uhrit osaavat ja haluavat hakeutua hoitoon, se on hyvä asia.

Helsingissä vastaava keskus on toiminut liki kaksi vuotta. Tänä aikana kävijämäärä on Raution mukaan noussut selkeästi.

Seksuaaliväkivallan uhreille on perusteilla oma yksikkö myös Tampereelle. Tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2020 viisi keskusta eri yliopistosairaaloiden yhteydessä.

Onneksi valtaosa asiakkaista tulee heti tapahtumapäivänä.

Jenni Rautio

Vaikka Seri-tukikeskus toimii Naistenklinikan yhteydessä, on se tarkoitettu kaikille, sukupuolesta riippumatta.

– Kohtaamme täällä ihmisiä. Jos on tapahtunut seksuaalista väkivaltaa, se on tärkein asia, ei niinkään mitä sukupuolta edustaa, toteaa Jenni Rautio.

Apua ja tukea saa kaikkina vuorokaudenaikoina muun muassa puhelinpäivystyksen kautta. Osa palveluista on kuitenkin tarjolla ainoastaan virka-aikaan.

Nopeasti avun piiriin

Jenni Rautio kannustaa olemaan yhteydessä Seri-tukikeskukseen mahdollisimman nopeasti seksuaalisen väkivallan tapahduttua.

– Onneksi valtaosa asiakkaista tulee heti tapahtumapäivänä. Rikosoikeudellinen näytteenotto on kolmen vuorokauden ajan varmimmin tehtävissä, mutta vielä kymmenenkin vuorokautta tapahtuneesta voidaan näytteitä poliiseja varten ottaa.

Nopea hakeutuminen hoitoon on luonnollisesti tärkeää myös uhrin toipumisen kannalta. Avun viivästyminen voi myöhemmin heijastua moninaisina ongelmina.

– Arastella ei kannata. Kaikki eivät akuuttivaiheessa ole valmiita ottamaan vastaan apua psyykkiseen oireiluun. Hoitomme jatkuu tarvittaessa vuodenkin ajan, ja jokaisessa yhteydenotossa voimme tarkistaa, onko ihminen saanut tarvitsemaansa apua, kertoo Rautio.

Palveluita tarvittaessa myös Turun seudun ulkopuolelta tulleille

Ensisijaisesti Seri-tukikeskus palvelee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuvia. Muualtakin kotoisin olevat voivat kääntyä sen puoleen, jos he kohtaavat seksuaalista väkivaltaa esimerkiksi Turun seudun kesätapahtumissa tai ruotsinlaivoilla.

– Jos seksuaalirikos tapahtuu tällä alueella, olemme taho, joka auttaa akuuttitilanteessa. Jatkohoito tapahtuu sitten omassa kotikunnassa. Laivaliikenne on aina ollut erityispiirre täällä Turun alueella, ja laivoillakin on nykyään myös paremmat mahdollisuudet hoitaa akuuttitapauksia ja ottaa näytteitä, mutta kaikkia hoidetaan myös Tyksissä, valottaa Jenni Rautio.

Asiakkaita palvellaan suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Seri-tukikeskuksen toiminta alkaa Naistenklinikan yhteydessä Turun yliopistollisen keskussairaalan U-sairaalassa. Aikanaan se siirtyy sille suunniteltuihin tiloihin rakenteilla olevaan T3-sairaalaan. Tuolloin käyttöön saadaan myös dna-vapaa näytteenottohuone, joka parantaa rikosoikeudellisten näytteiden tarkkuutta.

Seri-tukikeskus Tyksin U-sairaalassa (VSSHP) (siirryt toiseen palveluun)