Tuomiokapituli piispa Teemu Laajasalon sakkorangaistuksesta: "Negatiivinen julkisuus on ollut omiaan vahingoittamaan kirkon julkisuuskuvaa"

Kapituli kuitenkin toteaa, että tuomio ei ole este Laajasalon viran hoitamiselle.

evankelis-luterilainen kirkko
Biskop Teemu Laajasalo står på Helsingfors domkyrkas trappa.
Antti Kolppo / Yle

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on pohtinut tänään kokouksessaan piispa Teemu Laajasalon käräjäoikeudelta saamaa sakkorangaistusta.

Kirkkolaki edellyttää, että tuomioistuin antaa tiedon papin saamasta rangaistuksesta tuomiokapitulille. Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapitulin tehtävänä on muun muassa valvoa papiston ja seurakunnan muiden viranhaltijoiden tehtävien hoitoa ja elämää. Pappien kohdalla tuomiokapituli voi arvioida, onko pappi ilmeisen sopimaton olemaan pappina. Harkittavaksi voi tulla jopa pappisviran menettäminen.

Laajasalo toivoi myös itse, että tuomiokapituli käsittelee hänen sakkorangaistuksensa.

Tuomiokapitulin mukaan tuottamuksellinen kirjanpitorikos ei liity papin viran eikä pappisviran hoitamiseen.

Kapituli perustelee päätöstään sillä, että teko on tapahtunut ennen piispan viran vastaanottamista, eikä siten liity myöskään piispan viran hoitoon. Sen vuoksi tuomiota ei pidetä esteenä pappisviran tai piispan viran hoitamiselle.

Tuomiokapituli pitää kuitenkin Laajasalon yritystoimintaan liittyviä menettelyjä moitittavina. Tuomiokapituli toteaa, että piispaan liittyvä negatiivinen julkisuus on ollut omiaan vahingoittamaan kirkon julkisuuskuvaa ja uskottavuutta. Piispa on yhteiskunnallisesti merkittävä henkilö, joten virassa on syytä kiinnittää huomiota eettisyyteen ja esikuvallisuuteen.

Tuomiokapituli pitää hyvänä sitä, että Laajaslo on tunnustanut virheensä ja pahoitellut sitä julkisesti.

Kapituli toteaa, että Laajasalon asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Juttua on muokattu 3.5. klo 13.40 lisäämällä toinen kappale. Alkuperäisessä jutussa ollut lause "Tuomiokapituli käsitteli asian Laajasalon pyynnöstä" on muutettu muotoon "Laajasalo toivoi myös itse, että tuomiokapituli käsittelee hänen sakkorangaistuksensa".

Lue myös:

Helsingin piispa Teemu Laajasalo tuomittiin sakkoihin tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus