Kirjastojen uusi logistiikkajärjestelmä vapauttaa henkilökuntaa asiakaspalveluun

Uudistus sujuvoittaa teosten käsittelyä ja muokkaa kunkin kirjaston kokoelman asiakkaidensa mukaiseksi.

Lyhyet
Läheltä
Yle

Helsingin kirjastoissa otetaan käyttöön parin viikon päästä uusi tekoälyyn pohjautuva logistiikka- ja kellutusjärjestelmä.

Se nopeuttaa merkittävästi kirjastoon palautettavien teosten käsittelyä ja muokkaa kunkin kirjaston kokoelman asiakkaidensa mukaiseksi.

Helsingin kirjastojen logistiikasta vastaava yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri vertaa muutosta siihen, kun tietotekniikka tuli kirjastoihin

Järjestelmä mahdollistaa kirjastohenkilöstön keskittymisen logistiikkatyön sijasta asiakaspaveluun.

Näkyvin muutos kirjaston käyttäjille on lähikirjaston kokoelman muuttuminen lainaajiensa näköiseksi. Aineisto myös jakaantuu tasaisemmin kysynnän mukaan.

Prosessiuudistus tehtiin yhteisten palvelujen päällikkö Nousiainen-Hiirin mukaan Oodin henkilöstötarpeen vuoksi. Oodin henkilökunta rekrytoitiin osaksi kaupunginkirjaston muista yksiköistä.

Nousiainen-Hiiri kertoo, että järjestelmän on laskettu säästävän 30 henkilötyövuotta. Irtisanomisia ei ole kuitenkaan hänen mukaansa odotettavissa.