Ikääntyneiden kotipalvelut otetaan erityissyyniin

Kotipalveluiden valvontaa tehostetaan, koska kanteluiden ja yhteydenottojen määrä on kasvanut voimakkaasti.

kotipalvelut
Vanha mies  pitää kävelykepistä molemmin käsin
AOP

Valvira ja aluehallintovirastot ovat ottaneet kotipalvelut tämän vuoden valvonta-ohjelmaansa, koska niitä koskevien kanteluiden, epäkohtailmoitusten ja yhteydenottojen määrä on kasvanut voimakkaasti.

Erityisen tarkastelun kohteena ovat henkilöstöön kohdentuva omavalvonta ja lääkitysturvallisuus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan kotiin annettavien palveluiden hoito-, palvelu- ja omavalvontasuunnitelmissa on edelleen puutteita.

Osana valvontaohjelmaa Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät yhdeksän alueellista tilaisuutta esimiehille, jotka vastaavat vanhustenhuollon kotiin annettavista palveluista. Pohjoisen tilaisuudet pidetään Kemissä ja Inarissa.