1. yle.fi
  2. Uutiset

Onko maillasi niitty, keto tai metsälaidun? Etelä-Savon Ely-keskus etsii arvokkaita perinnemaisemia

Etelä-Savon Ely-keskus laittaa kartalle perinteisen maatalouden muovaamisa maisemia kesäkuusta alkaen.

luonto
Riuttalan talonpoikaismuseo
Helmi Nykänen / Yle

Niityt, kedot ja metsälaitumet kiinnostavat perinnemaisemien kartoittajia. Maastokartoituksia tehdään erityisesti Etelä-Savon itäosissa. Maanomistajiin ollaan aina yhteydessä ennen maastokäyntiä ja he voivat osallistua käynnille.

Viime vuonna aloitetun työn tarkoituksena on lisätä esimerkiksi perinnebiotooppien hoitoa, jotta niillä asuvalla lajistolla olisi mahdollisuus säilyä. Perinnebiotooppi on erilaisten eliöiden asuttama elinympäristö, joka on kehittynyt pikku hiljaa, jopa vuosisatojen aikana.

Koska perinnemaisemia on säilynyt vain vähän, on tarpeen kartoittaa kaikki jäljellä olevat arvokkaat kohteet, kunnostaa jo umpeenkasvaneita alueita ja palauttaa ne alkuperäiseen käyttöönsä, eli rehun tuottamiseen karjalle.

Vuonna 2018 tehdyn luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan perinnebiotoopit ovat entistä uhanalaisempia. Kaikki maamme perinnebiotoopit ovat uhanalaisia. Niiden 40 luontotyypistä peräti 38 arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi ja kaksi erittäin uhanalaisiksi.

Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista 24 prosenttia elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla, ja näillä alueilla elävistä kasvilajeista lähes kolmannes on uhanalaisia tai silmällä pidettäviä.

Lue seuraavaksi