Sisäinen tarkastus paljasti lepsuilua Lemillä – sopimuksia puuttuu, markkinointimenot reilusti yli budjetin

Laskuja on maksettu ilman asianmukaisia hankintapäätöksiä.

sisäinen tarkastus
Varhaisperunan myyntiä Lappeenrannan torilla
Lemi, Capital of Metal, on maakunnan tunnetuin perunapitäjä. Yle / Vilma Hannén

Lemin kunnan sisäinen tarkastus on valmistunut. Kunnanhallitus käsittelee raporttia tämän illan kokouksessaan.

Tarkastajat löysivät puutteita päätöksenteosta, asiakirjahallinnasta ja kirjanpidosta.

Kunnassa on tehty hankintoja ilman asiaan kuuluvia kirjallisia päätöksiä ja sopimuksia.

Viranhaltijapäätökset ja sopimukset puuttuvat muun muassa Medialouhos-nimiseltä tuotanto-osuuskunnalta 16 000 eurolla tilatuista markkinointivideoista sekä Liiga-Saipan kanssa tehdystä 10 000 euron sponsorointisopimuksesta.

Metallipääkaupungin markkinointimenot tuplaantuivat

Vuonna 2018 markkinointiin Lemillä käytettiin 50 500 euroa, kun siihen oli varattu 28 000 euroa. Kunnan markkinointi ja markkinointiyhteistyö kuuluvat kunnanjohtajan toimialaan.

Markkinointia on toteutettu Capital of Metal –nimityksestä johtuen enemmän kuin aiemmin.

Metallimusiikkitapahtuman aiheuttamia kustannuksia ei kuitenkaan ole kohdennettu tapahtuman muiden kustannusten yhteyteen.

Epäselvyyksiä oli muun muassa kotiseutuhenkisten T-paitojen myynnissä. Lemi- ja Capital of Metal –painatuksilla varustettuja T-paitoja on vuonna 2018 hankittu 10 000 eurolla.

Hankintapäätökset puuttuvat, eivätkä tarkastajat saaneet selville, mihin myyntitulot on tilitetty.

Talousarvion mukaan yli 3 000 euron hankinnoista on oltava toimialajohtajan kirjallinen päätös.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätöksistä puolestaan puuttuvat vuosien 2019–2020 talvikunnossapitoa koskeva hankintapäätös sekä päätökset vedenottamolle 5 000 eurolla tehdyistä hankinnoista.

Vuoden 2018 viranhaltijapäätökset käytiin läpi

Tilintarkastusyhteisö BDO Oy kävi sisäisessä tarkastuksessa läpi vuoden 2018 viranhaltijapäätökset sekä osan kunnanjohtajan, talous- ja hallintojohtajan, sivitystoimenjohtajan ja teknisen johtajan vuonna 2017 tekemistä päätöksistä.

Yksikään kyseistä viranhaltijoista ei enää ole Lemin kunnan palveluksessa.

BDO suosittelee Lemin kuntaa tarkastelemaan toimintaansa kriittisesti ja korjaamaan puutteet.

Muun muassa kunnanjohtajan luottokorttilaskujen tarkastajana voisi raportin mukaan toimia joku muu kuin kunnanjohtajan alainen.