MOT: Vanhuksia ovat hoitaneet kotihoidossa vartijat ja taksikuskit – huono hoito vaarantanut vanhusten turvallisuuden

Vartijat ovat vaihtaneet vanhusten vaippoja ja tyhjentäneet virtsakatetreita. Huono kotihoito on useassa tapauksessa vaarantanut vanhusten turvallisuuden, paljastaa MOT:n tekemä laaja selvitys.

Kuva: Yle

Vanhusten kotihoidossa on vakavia puutteita ympäri Suomea, paljastuu MOT:n tekemästä selvityksestä. Hoitajien liian pienen määrän vuoksi kotikäyntejä on jäänyt kokonaan tekemättä. Vanhukset eivät ole aina saaneet lääkkeitään, ja esimerkiksi insuliinia on annettu liian myöhään. Tekemättä jätetyistä käynneistä on silti peritty asiakasmaksu.

Välillä vanhuksia ovat hoitaneet taksikuskit ja vartijat.

MOT selvitti kotihoidon tilaa käymällä läpi kaikki aluehallintovirastojen tekemät valvontapäätökset vuodesta 2016 alkaen. Lisäksi MOT on käynyt läpi muille viranomaisille tulleita tarkastus- ja valvontaraportteja sekä haastatellut kymmeniä kotihoidossa työskenteleviä hoitajia.

Selvityksen perusteella kotihoidon valvonta on sattumanvaraista. Useassa kaupungissa ongelmat ovat jatkuneet vuosia, vaikka tilanne on ollut valvovien viranomaisten tiedossa.

Vartijat ovat vaihtaneet vanhusten vaippoja

MOT:n selvityksen mukaan aluehallintovirastot ovat joutuneet puuttumaan taksikuskien ja vartijoiden käyttämiseen vanhusten hoidossa.

Monessa kaupungissa vanhusten turvapuhelinpäivystys on ulkoistettu vartiointiliikkeille. Vanhuksen painaessa turvapuhelimen hälytysnappia paikalle on tullut hoitajan sijasta vartija tai jopa taksikuski.

Valviran mukaan vartijat eivät saisi tehdä hoidon arviointia, eivätkä hoitotoimenpiteitä. MOT:n tietojen mukaan vartijat ovat kuitenkin vaihtaneet vanhusten vaippoja ja tyhjentäneet virtsakatetreja. Vartijat ovat myös osallistuneet hoidon arviointiin pohtimalla, pitäisikö vanhukselle tilata ambulanssi.

Hoitajat jättävät kotihoidon

Viranomaiset ovat tänä vuonna puuttuneet tehostetun palveluasumisen puutteisiin. Toiminta on keskeytetty useammassa yksikössä. MOT:n selvityksen perusteella vakavia ongelmia on kuitenkin myös kotihoidossa. Esimerkiksi Turussa työvoimapula on suuri. Avoimiin työpaikkoihin on tänä keväänä tullut vain muutama hakemus.

– Meiltä puuttuu joka päivä noin 40 työntekijää kotihoidosta, avopalveluiden johtaja Anne Vuorinen Turun kaupungilta kertoo MOT:n haastattelussa.

Lue lisää: