1. yle.fi
  2. Uutiset

Lappeenranta selvittää asukkaiden kokemuksia kaupunkimelusta

Toukokuun aikana lappeenrantalaiset voivat vastata kyselyyn, jossa selvitetään kaupungin meluisia ja hiljaisia alueita.

Lappeenranta
Talvinen puisto vesitorni taustalla
Lappeenrantalaisten kokemukset meluisista ja hiljaisista paikoista käytetään hyväksi meluntorjunnan suunnitelmassa.Kare Lehtonen / Yle

Lappeenrannassa kartoitetaan asukkaiden melukokemuksia. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi kerää toukokuussa asukaskyselyllä tietoa kaupungin meluisiksi ja hiljaisiksi koetuista alueista.

Ei-toivotuksi ääneksi määritelty melu on yksi ympäristön merkittävimmistä haittatekijöistä. Se voi aiheuttaa muun muassa viihtyisyyden alenemista, oppimisvaikeuksia ja jopa terveyshaittaa.

Selvityksen tuloksia käytetään hyväksi Lappeenrannan kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa.

Vuonna 2015 on jo laadittu Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueen meluselvitys sekä Lappeenrannan meluntorjuntasuunnitelma, ja näiden pohjalta laaditaan tänä vuonna meluntorjunnan toimintasuunnitelma.

Lue seuraavaksi