Eksote tiedostaa ongelmat ikääntyneiden palveluissa: "En näkisi valtavan isoksi ongelmaksi"

Eksote vastaa Ylen MOT-ohjelman kritiikkiin ikääntyneiden palveluasumisen ongelmista.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
Vanha nainen pitää kävelykepistä molemmin käsin
Ikääntyneiden määrä kasvaa Etelä-Karjalassa. jatkuvasti ja Eksoten on varauduttava siihen.AOP

Eksoten alueella ikääntyneen on vaikea päästä kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen.

Ylen MOT-ohjelman mukaan muistisairaan on koko Suomessa vaikeampaa saada paikka tehostetussa palveluasumisessa kuin fyysisesti sairaan.

Eksoten hoiva- ja palveluasumisen palvelupäällikkö Hanna Rönkkönen ei ole täysin samaa mieltä.

– Siihen nähden kuinka paljon tehdään päätöksiä, kuinka paljon meillä on jo ikäihmisiä ja kuinka paljon meillä on muistisairaita, niin en näkisi valtavan isoksi ongelmaksi. Toki yksittäiset tilanteet ovat aina omaisille ja asiakkaille ihan valtavia tragedioita. Yksikin tilanne on liikaa, Rönkkönen sanoo.

Hän muistuttaa, että ikääntyneiden määrä Etelä-Karjalassa on nyt pientä siihen, mikä tilanne tulee olemaan vuonna 2030.

– Meidän pitää rakentaa palvelua jo huomioiden tuleva. Toki huomioiden, että ikääntyvät ovat yhä parempikuntoisia, toimintakykyisempiä, Rönkkönen sanoo.

Teknologisia etäyhteyksiä

Ylen MOT-ohjelman tekemästä selvityksestä kävi ilmi, että vanhusten kotihoidossa on suuria ongelmia eri puolilla maata. Ongelmana ovat muun muassa hoitajien liian pieni määrä ja uupuminen työtaakan alle. Aluehallintovirastojen asiakirjoista selviää, että kotihoidon valvonta on paikoin tehotonta.

Eksote kehittelee erilaisia ratkaisuja kotona asuvien ikääntyneiden hoitamiseksi aiempaa tehokkaammin.

Hoitotyön tehostamiseksi kotikäynnit yritetään keskittää tietyille alueille samaan aikaan. Myös teknologisia etäyhteyksiä kehitetään. Kotihoidon käynneistä tehdään tällä hetkellä virtuaalisesti viidestä kuuteen prosenttia.

Lopullisen päätöksen ikääntyneen siirtämisestä tehostettuun palveluasumiseen tekee Eksotessa keskitetyn palvelutarpeen arviointitiimi, jossa on useita sote-alan ammattilaisia.

Arviointi tehdään kotona pärjäämisestä. Arvioinnissa paikalla on muutama sote-alan asiantuntija ja se kestää pari-kolme tuntia.

Sen jälkeen palveluohjaaja tekee arvion siitä, onko tarvetta ympärivuorokautiselle hoidolle, kenties jokin kevyempi asumisen ratkaisu tai pystytäänkö kotona lisäämään kotihoidon palveluja. Tai onko joitakin teknisiä mahdollisuuksia.

– Sen jälkeen on muutamia henkilöitä, asiakkuuskoordinaattoreita, jotka tekevät konkreettisen, fyysisen päätöksen, Rönkkönen kertoo.