Soite aikoo yksityistää puoli tusinaa vanhusyksikköä – vuodeosastopaikkoja Kannuksessa ja Vetelissä ei karsita

20 miljoonan säästöpaketista putosi vähintään viisi miljoonaa, kun hallitus päätyikin pitämään vuodepaikkojen määrän ennallaan.

Soite
Tunkkari terveyskeskuksen yleislääketieteen osaston käytävä.
Soiten hallitus ei ollut valmis vähentämään vuodepaikkoja Vetelin Tunkkarilta ja Kannuksesta.Sari Vähäsarja / Yle

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite joutuu hakemaan säästöjä pienemmistä puroista. Suunniteltu vuodeosastopaikkojen vähentäminen Kannuksesta ja Tunkkarilta ei toteudu.

Esitys paikkojen karsimisesta kaatui Soiten hallituksessa äänin 6–5. Sen sijaan hallitus esittää valtuustolle paketin muita toimenpiteitä, niiden joukossa esimerkiksi 6–7 yksikön yksityistäminen.

Päätös pitää vuodeosastot ennallaan tarkoittaa myös sitä, ettei kotihoitoa ja kotisairaalatoimintaa jokilaaksoissa voida vahvistaa, kuten on suunniteltu. Se vaikuttaa myös tulevien vuosien kustannuskehitykseen, kun avohoitoa ei voida vahvistaa tavoitteen mukaisesti eikä palvelurakennetta keventää.

Nyt hyväksytty paketti ei autakaan Soitea saavuttamaan kuntien vaatimaa säästötavoitetta. Laskelmat on tehtävä uusiksi vuodepaikkojen säilyttämispäätöksen jälkeen. Säästötavoitteesta jää uupumaan arviolta viisi miljoonaa.

Samalla se vaikuttaa yksityistämissuunnitelmiin, sanoo Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi. Tarkoituksena oli lisätä erityisesti kotisairaalatoimintaa. Siihen oli tarkoitus siirtää 8 sairaanhoitajan työpanos

– Tästä joudutaan vetäytymään. Strateginen tavoite avohoidon vahvistamisesta sai vähän siipeensä. Jotta yksityinen tehostettu palveluasuminen voisi toimia turvallisesti, se tarvitsee tuekseen toimivan kotisairaalan. Kun sitä ei voi nyt vahvistaa, se rajoittaa myös mahdollisuuksia yksityistämiseen.

Kotisairaalan sairaanhoitajien varustelaukut valmiina lähtöön Tunkkarin terveyskeskuksessa.
Kotisairaala toimii Perhonjokilaaksossa, mutta sen toimintaa oli tarkoitus kasvattaa vuodepaikkojen leikkauksista saatavalla säästöllä.Sari Vähäsarja / Yle

Asiakkaille suunnitellut säästöt näkyvät esimerkiksi toimipisteiden muutoksissa ja aukioloajoissa.

Osa vanhusten tehostetun palveluasumisen paikoista siirtyy yksityiselle palveluntarjoajalle tuottamiksi. Tämä koskee Hopijakumpua, Lepolaa, Harjukotia, Heimbota, Emeliehemmetiä ja Kotirantaa ja mahdollisesti myös Kruunupyyn Sandbackaa.

Kuudessa yksikössä on yhteensä 150 paikkaa. Ennen muutosta Soitella on 456 omaa paikkaa, ostopalvelupaikkoja on 265.

Kalleimmillaan vuorokausi tehostetussa palveluasumisessa maksaa 147 euroa, halvimmillaan yksityisellä 90 euroa.

– Ero johtuu muun muassa eri liittojen työsopimuksista. Kunnallisalan sopimus on kalliimpi.

Näin säästöohjelma näkyisi asiakkaille

Kruunupyyssä Teerijärven kuntouttavan, lyhytaikaisen laitoshoitoyksikön nykyisenkaltainen toiminta loppuu. Hoito järjestetään alueen muissa yksiköissä tai ostopalvelua vähennetään ja toiminta keskitetään omaan yksikköön Teerijärvelle. Tämä vaatisi tosin mittavaa remonttia. Myös yksityistäminen selvitetään.

Neuvolaverkkoa ja aukioloaikoja muutetaan: Kruunupyyn kolmen toimipisteen kesken aloitetaan vuorottelu. Tähän vaikuttaa esimerkiksi syntyvyyden lasku.

Soiten lähipalveluissa eli vastaanotoilla, neuvoloissa ja osin näytteenotossa tulee yksittäisiä muutoksia. Esimerkiksi Toholammin laboratoriossa otetaan jatkossa näytteitä vain neljänä aamuna viikossa. Kruunupyyssä vuorotellaan kolmen toimipisteen kesken.

Lastensuojelussa, vammaispalveluissa sekä hoidossa ja hoivassa lisätään perhehoitoa. Ikääntyvien hoivaan tuodaan uutena palvelumuotona senioriasuminen.

Soite alkaa myös käyttää teknologiaa aiempaa laajemmin. Kotihoidossa käytetään lääkerobotteja ja videopalvelua, kotisairaalan käyttöön tulee IV-lääkepumput ja vastaanotoilla lisätään etälääkärin käyttöä.

Kehitysvammahuollossa Kälviällä sijaitsevan Duunin toiminta siirretään Kompassiin.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila kertovat säästöohjelmasta.
Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila kertovat säästöohjelmasta.Ari Vihanta / Yle

Tehostetun palveluasumisen yksityistäminen vaikuttaa tulevaisuudessa myös Soiten henkilöstön määrään ja työn sisältöön. Muutokset on tarkoitus toteuttaa asteittain ja vähentää väkeä eläköitymisen kautta.

Henkilöstön työlle aiotaan myös määritellä tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Väkeä siirretään ennaltaehkäisyyn korjaavista palveluista erityisesti perheiden palveluissa. Hoitoketjut yritetään saada ehjemmiksi ja prosessit sujuvammiksi.

Soiten taloustavoitteet karkaavat

Soiten hallitus luonnehtii talouden tasapainottamisohjelmaa ensi sijassa periaatepäätökseksi ja linjaukseksi.

Se rakentuu seitsemälle kohdalle, joita ovat muun muassa tuottavuuden parantaminen 1,5 prosentin vuosivauhtia, painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn ja avohoidon vahvistaminen sekä teknologian hyödyntäminen.

Tarkoituksenmukainen asemapaikkaverkko taas tarkoittaa turhista tiloista luopumista ja yhteistyötä palvelutalojen ja kotihoidon ja -sairaalan välillä. Uudet hoitamisen portaat ovat senioriasumisen ja perhehoidon lisäämistä.

Soiten oman toiminnan ja ostopalvelun välille haetaan tasapainoa molempiin suuntiin: vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ostopalveluja aiotaan lisätä asteittain. Sen sijaan vammaisten lasten hoidossa ja lastensuojelussa on tarkoitus vähentää ostopalvelua ja antaa lisäresurssia omaan toimintaan.

Soitea perustettaessa sen tavoitteeksi asetettiin, että keskipohjalaisten sote-palveluihin kuluisi enimmillään rahaa sen verran kuin maassa keskimäärin. Nyt Keski-Pohjanmaan tarvevakioidut sote-kustannukset ovat kuitenkin maan kolmanneksi korkeimmat. Kuntakohtaisesti suurimmat kustannukset ovat Kokkolassa, Perhossa ja Kruunupyyssä, niihin kohdistuu myös suurimmat säästötarpeet.

Kokkolassa kustannukset ovat korkeat, vaikka kaupungissa on toteutettu Soiten strategian mukainen avohoitoistaminen.

– Kokkolassa on kalliita yksiköitä ja maan tiiviimpiin kuuluva palveluverkko. Kuntaliitos ei ole vielä loppuun asti juostu. Lisäksi Kokkolassa on paljon palveluiden ylikäyttöä, koska keskussairaala on vieressä, sanoo Minna Korkiakoski-Västi.

Jos valtuusto hyväksyy tasapainottamisohjelman, muutokset toteutetaan vielä tänä vuonna. Suurin osa säästöstä kohdistuu kuitenkin ensi vuoteen.