Kyselyn yllättävä tulos: Lähes puolet voisi lyhentää työpäivänsä kuusituntiseksi, vaikka palkka sen takia alenisi

Nuoret ja keski-ikäiset näkevät työmoraalin varsin eri tavalla, kertoo tuore kyselytutkimus.

työelämä
Ett öppet kontorslandskap.
Niin nuoret kuin keski-ikäisetkin kaipasivat enemmän vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin. Kuvituskuva. Kalle Niskala / Yle

Varsin moni nuorista tai keski-ikäisistä olisi valmis tekemään nykyistä lyhyempää työaikaa. Tämä käy ilmi Smile Henkilöstöpalveluiden teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin 16–25-vuotiaiden nuorten ja 40–65-vuotiaiden eroja ja yhtäläisyyksiä asennoitumisessa työhön ja työn tekemiseen.

Kyselyn mukaan lähes joka toinen on halukas tekemään kuusituntista päivää pienemmällä palkalla. 47 prosenttia kaikista tutkimukseen vastanneista, sekä nuorista että keski-ikäisistä, on väitteen kanssa täysin samaa tai samaa mieltä. Vähiten kiinnostusta kuusituntiseen työpäivään oli yli 50-vuotiailla.

Kyselyn tuloksia Smilen järjestämässä julkistustilaisuudessa kommentoinut Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen totesi, että nuoret ovat aina arvostaneet enemmän vapaa-aikaa kuin vanhemmat ihmiset.

Nykyisin kuitenkin myös vanhemmat sukupolvet arvostavat vapaa-aikaa enemmän kuin ennen.

Vaikka lähes puolet vastaajista voisi olla valmis lyhentämään työaikaansa, oli raha tai bonuspalkka silti selkeästi suosituin vaihtoehto kun kysyttiin, mikä on mieluisin palkitsemistapa hyvin tehdystä työstä.

Työmoraali tarkoitti nuorille ja keski-ikäisille hyvin erilaisia asioita

Kyselyssä selvitettiin myös ikäryhmiä työelämässä jakavia asioita. Merkittävimpiä eroja oli viestintätavoissa. Nuoret haluavat kommunikoida sosiaalisen median kanavissa, kun keski-ikäiset viestittelevät sähköpostitse.

Nuorista 49 prosenttia pitää somea erittäin mieluisana viestintäkanavana työpaikan sisäisessä kommunikaatiossa, kun keski-ikäisillä sama luku oli 23 prosenttia. Nuoret ovat myös tottuneet saamaan nopeasti vastauksen, jos kysyvät jotakin esimieheltä tai kollegalta.

Työmoraalin nähtiin kahdessa eri ikäryhmässä tarkoittavan hyvin erilaisia asioita. Tuloksia esitellyt ForceForGrowthin tutkija Isa Merikallio totesi nuorten ajattelevan, että korkea työmoraali on sillä, joka on iloinen ja innostunut työssään. Tästä kertovat lisäksi esimerkiksi aloitteellisuus ja vapaa-ajan käyttö työhön.

Keski-ikäisten joukossa nämä asiat taas eivät olleet esillä, vaan he näkevät korkeaan työmoraaliin liittyvän moitteettoman työsuoritteen, vastuunoton, tunnollisuuden ja sen, että ei valita.

Toiveissa vaihtelevuutta ja palautetta

Kyselyn mukaan nuorista 58 prosenttia ja keski-ikäisistä 57 prosenttia kokee työelämän innostavana. Työtehtävien vaihtelevuutta piti tärkeänä 86 prosenttia nuorista ja 88 prosenttia keski-ikäisistä.

Kun kysyttiin toiveita työelämän kehittymiseen, oli niin nuorilla kuin keski-ikäisillä varsin samansuuntaisia ajatuksia. Toiveiden kärjessä oli työnhaku ilman kaavakkeita, toverillisemmat suhteet esimiehiin ja mahdollisuus kokeilla ja tehdä virheitä.

Moni vastaaja kaipasi myös enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihin. Nykyistä enemmän palautetta kaipasi 63 prosenttia kaikista vastanneista.

Smile selvitti myös viime kesänä nuorten näkemyksiä työelämästä. Tuolloin selvitys paljasti, että nuoret, jotka harrastivat mitä tahansa liikuntaa vähintään neljä kertaa viikossa, olivat passiivisesti liikkuviin nuoriin verrattuna huomattavasti positiivisempia, itsevarmempia ja vähemmän stressaantuneita työelämän suhteen.

Aiemmassa kyselyssä moni nuori kertoi olevansa yllättynyt, kuinka lähtökohtaisesti asiallisina pidetyt aikuiset olivat käyttäytyneet työolosuhteissa kateellisesti, vallanhimoisesti sekä turhantärkeästi.

Kaksivaiheisen tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) toteutti ValueScout – ForceForGrowth Oy helmi–maaliskuussa. Verkkokyselyyn vastasi valtakunnallisesti edustavalla otannalla 500 ihmistä, jotka olivat 16–25-vuotiaita ja 40–65-vuotiaita suomalaisia.

Aiempia uutisia työelämästä

Akavan katsaus: Työttömyyden lasku on pysähtynyt äskettäin – 75 prosentin työllisyystavoitteesta voi tulla entistä vaikeampi saavutettava

Järvenpää tarjoaa kesätyötä kaikille ysiluokkalaisille – Ensimmäisellä työpaikalla voi olla yllättävän kauaskantoinen vaikutus

Harkitsetko muuttoa ulkomaille paremman palkan perässä? Laskurimme kertoo, missä Pohjoismaassa sinulle jäisi palkasta eniten käteen

"Verkkovetelehtiminen" voi heikentää tuottavuutta työpaikoilla – Suomessa somen käyttöön lähinnä kannustetaan