Enemmistö TE-toimistojen asiantuntijoista lakkauttaisi aktiivimallin

Aktiivimallin tarkoituksenmukaisuus työllistämiskeinona sai ala-arvoisen arvosanan.

työttömyysturvan aktiivimalli
Aktiivimallia vastustava mielenosoitus Helsingin Senaatintorilla helmikuussa 2018.
Aktiivimalli on herättänyt laajaa vastustusta heti alusta asti.Kimmo Hiltunen / Yle

Viime vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli saa kovaa kritiikkiä työ- ja elinkeinotoimistojen työntekijöiltä, käy ilmi aktiivimallin vaikutuksia selvittäneestä väliraportista.

TE-toimistojen asiantuntijoille ja esimiehille tehdyssä kyselyssä enemmistö eli 62 prosenttia vastaajista kannatti aktiivimallin lakkauttamista.

Vastauksissa oli kuitenkin eroa asiantuntijoiden ja esimiesten välillä, sillä esimiehistä reilusti alle puolet oli lakkauttamisen kannalla, raportissa todetaan.

Kyselyn perusteella aktiivimallia ei pidetä kovin tarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan aktiivimallin tarkoituksenmukaisuutta työllistämisen edistämisen keinona asteikolla 0-10. Vastausten keskiarvoksi tuli 3,5.

Vastaajien mielestä aktiivimalli turhauttaa työtöntä

Vastaajista vain joka kymmenes arvioi aktiivimallin helpottavan työttömien ja avoimien työpaikkojen kohtaamista. Vaivaiset neljä prosenttia vastaajista uskoi, että aktiivimalli auttaa työnantajia löytämään tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa.

Sen sijaan valtaosa eli 84 prosenttia vastaajista katsoi, että aktiivimalli turhauttaa työtöntä, koska sopivaa työtä, koulutusta tai palvelua ei ole tarjolla. Lisäksi 56 prosenttia oli sitä mieltä, ettei aktiivimallin ehtojen täyttäminen kohenna työttömän mahdollisuuksia työllistymiseen.

Helmi-maaliskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 755 asiantuntijaa ja esimiestä alueellisista TE-toimistoista.

Aktiivimallin vaikutuksia arvioivat Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Turun yliopisto. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen loppuraportti ilmestyy lokakuussa.

Koko väliraportti on luettavissa täältä (siirryt toiseen palveluun).