Helsingin pelastuslaitoksella suuria vaikeuksia saada riittävästi osaavia työntekijöitä – syynä alhaisempi palkka ja raskaampi työ

Henkilöstöä on kuormittanut viime vuosina erityisesti ensihoidon tehtävien lisääntyminen.

Lyhyet
Paloauto
Yle

Helsingin pelastuslaitoksella on suuria vaikeuksia saada pelastustoimintaan riittävästi osaavia työntekijöitä.

Tähän vaikuttavat pelastuslaitoksen mukaan muun muassa merkittävästi alhaisempi palkkataso muihin Uudenmaan pelastuslaitoksiin verrattuna sekä muita alueita suurempi työkuorma.

Ensihoidon tehtävämäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mikä on kuormittanut henkilöstöä.

Tiedot käyvät ilmi pelastuslautakunnalle esitellystä talousarvion toteutumisennusteesta. Siinä todetaan, että ensihoitoon suunnattuja resursseja tulisikin merkittävästi lisätä Helsingissä seuraavalla taloussuunnittelukaudella.