1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Maanalainen parkkialue

Turun toriparkille suositellaan lisätutkimuksia: "Myös Espoon metron kustannukset karkasivat yllättävien geologisten olosuhteiden vuoksi"

Toriparkin rakentaja Skanska kiistää, että tutkimukset olisivat puutteelliset tai että niitä tarvittaisiin lisää.

Maanalainen parkkialue
Kauppatorin Eerikinkadun puoleinen laita on vajonnut eniten.
Samuli Holopainen / Yle

Turun maanalaisen pysäköintiluolan eli toriparkin rakennuspaikka on ollut viime viikot hiljainen. Kaivaminen keskeytettiin huhtikuun puolessa välissä ympäröivien katujen painumisten vuoksi. Rakennusyhtiön mittaukset osoittivat yksittäisessä kohdassa jopa 20 sentin painumista. Painumat johtuvat siitä, että katuja ei ole paalutettu toisin kuin toria ympäröivät rakennukset.

Aalto-yliopistossa työskentelevä teknillisen geologian professori Jussi Leveinen ei ole yllättynyt. Hänelle savipatjarakentamisen ongelmat ovat tuttuja.

Hän on seurannut esimerkiksi Espoossa rakennustyömaita, joissa on ollut vastaavia ongelmia pienemmässä mittakaavassa. Professori selittää, että ilmiölle löytyvät selkeät syyt.

– Jos aiheutetaan pohjaveden pinnan alenemista savipatjan pinnan alla, se johtaa hyvin helposti joskus merkittäväänkin painumiseen. Yhdellä tieosuudella täällä painuma oli 60 senttiä, kertoo Leveinen.

Professori Jussi Leveinen katsoo internetistä löytyvää raporttia Turun toriparkin suunnitelmista.
Professori Jussi Leveinen katsoo internetistä löytyvää raporttia Turun toriparkin suunnitelmista.Minna Rosvall / Yle

Turussa rakennuspaikka on niin vaativa, että rakennustekniset tutkimukset ovat tärkeässä roolissa. Leveisen mukaan maa olisi pitänyt tutkia paremmin ennen työn aloittamista.

– Jotain työmaalla on mennyt pieleen, kun maanpainumat ovat olleet suuria ja työ on keskeytetty. Varmaan paikan geologiset olosuhteet ovat tulleet ikään kuin yllätyksenä. Niiden tutkimiseen ei ole panostettu riittävästi. Painumariskejä ei ole otettu huomioon riittävästi. On luotettu siihen, että tämä on normaalitapaus, arvioi Leveinen.

Skanska kertoo tehneensä tarkkoja tutkimuksia

Skanskan maa- ja pohjarakentamisen yksikön johtaja Tero Pyssysalo kertoo, että toriparkkityömaalla on tehty tutkimuksia sekä ennen työmaan aloittamista että töiden aloittamisen jälkeen. Hän pitää tutkimuksia riittävinä.

– Koko hankkeen suunnittelu on lähtenyt siitä liikkeelle, että maaperätutkimukset tehtiin. Olemme tehneet myös urakan aikana maaperätutkimuksia täydentäviä tutkimuksia. Näin varmistimme, että olosuhteet ovat samat kuin alkuperäisissä tutkimuksissa, kertoo Pyssysalo.

Pyssysalon mukaan hankkeessa on ollut koko ajan mukana geoteknikko ja geosuunnittelija, jotka ovat määritelleet pisteet, mistä maaperää tutkitaan. Lisäksi mukana on ollut ulkopuolinen tarkastaja, joka on tuntenut Turun maaperäolosuhteet.

– Olemme tehneet maaperätutkimuksia paikan päällä. Maaperätutkimukset tehdään kairaamalla ja tulokset analysoidaan laboratoriossa sen jälkeen. Voimme tehdä tarvittaessa edelleen tutkimuksia työmaalla. Viivästyksiä niistä ei tule, kertoo Pyssysalo.

Hiekan joutuminen saven sekaan ei ole syynä

Miksi Turussa pohjaveden alentaminen on sitten ollut niin haastavaa? Tähän professori Jussi Leveisella on mielessään yksi teoria.

– Meillä täällä pääkaupunkiseudun savikerroksissa on paikoitellen suhteellisen ohuita hiekkakerroksia mukana. Veden johtavuudet ja se, millaisia rakenteita on siellä maaperän sisällä vaikuttavat siihen, että painuminen tapahtuu oletettua nopeammin, kertoo Leveinen.

Professori Jussi Leveinen työskentelee Aalto-yliopistossa Espoossa.
Professori Jussi Leveinen työskentelee Aalto-yliopistossa Espoossa. Minna Rosvall / Yle

Espoossa työskentelevänä Leveisellä on tuoreessa muistissa pääkaupunkiseudun metron huimiksi nousseet kustannukset ja työn viivästyminen. Hän toivoo, etä turkulaiset rakentajat ottavat siitä opikseen.

– Myös Espoon metron kustannukset karkasivat yllättävien geologisten olosuhteiden vuoksi. Se on ehkä tyyppiesimerkki tapauksesta, jossa on haluttu edetä suoraviivaisesti rakentamisessa ja välttämättä esiselvityksiin ei ole panostettu riittävästi, varoittelee Leveinen.

En usko, että tämä on mikään katastrofi, mutta viivästyksiä rakentamiseen voi tulla ja samalla lisää kustannuksia.

Jussi Leveinen

Skanskan johtaja Tero Pyssysalon mielestä Espoon ja Turun maaperää ei voi verrata toisiinsa. Hän tosin myöntää, että yhdessä maaperätutkimuksessa löytyi paikallinen hiekkakerros. Se oli kuitenkin niin syvällä, ettei sillä Pyssysalon mukaan ole mitään vaikutusta kaivantoon tai hankkeeseen. Savea on syvimmässä kohdassa 50 metriä.

Länsimetron viestintäjohtaja Satu Linkolan mukaan Länsimetro on louhittu kallioon, joka eroaa olosuhteiltaan täysin Turun tilanteesta.

– Vain yksi asema ei ole kiven sisällä eli Urheilupuisto, jonka kaivanto oli Suomen suurin avokaivanto. Myöhästymistä aiheutti se, että hankkeen laajuus muuttui rakentamisen aikana ja metron käyttöönotto testauksineen kesti huomattavan paljon kauemmin kuin osattiin arvioida, kertoo LInkola.

Hänen mukaansa yksin viranomaistarkastukset kestivät useita kuukausia eivätkä kallioperään liittyvät asiat vaikuttaneet viivästymiseen alkuperäisestä aikataulusta.

Tästä Ylen jutusta voit lukea tarkemmin Länsimetron viivästymisen syistä.

Skanskan mukaan uudet testit eivät ole tarpeen

Professori Jussi Leveinen ehdottaa, että Turun toriparkin työmaalla selvitettäisiin aiempaa tarkemmin geologiset asiat.

– Ehkä pohjavesiolosuhteita ei ole tutkittu paikan päällä tarpeeksi. Kannattaisi selvittää, mitkä ovat veden johdettavuudet ja minkälaisia rakenteita mahdollisesti savikerroksen sisässä on, pohtii Leveinen.

Professori suhtautuu kuitenkin rakennushankkeeseen vielä myönteisesti. Hänen mukaansa uudet testit ja kairaukset pystyy tekemään suhteellisen nopeasti. Pahimmillaan niissä voi mennä muutama kuukausi.

– Valmiita testituloksia voi tutkia ensin tarkasti ja tehdä vain tarvittavia uusia kokeita. En usko, että tämä on mikään katastrofi, mutta viivästyksiä rakentamiseen voi tulla ja samalla lisää kustannuksia, kertoo Leveinen.

Olemme tienneet koko ajan, että painumia tulee ja siihen on varauduttu suunnittelussa ja mittauksilla.

Tero Pyssysalo

Skanskan johtajan Tero Pyssysalon mielestä uusille tutkimuksille ei ole tarvetta.

– Olemme tienneet koko ajan, että painumia tulee ja siihen on varauduttu suunnittelussa ja mittauksilla. Lähtökohta hankkeelle on ollut, että saisimme urakan nopeasti valmiiksi ja kadut olisivat mahdollisimman pitkään kuntalaisten käytössä, kertoo Pyssysalo.

Johtaja painottaa, että painumatonta ratkaisua ei ole, sillä kadut painuvat Turussa sentin vuodessa. Työaluetta olisi pitänyt laajentaa ja ottaa kadut pois käytöstä, jos niiden painuminen olisi haluttu välttää.

Työt toriparkkityömaan keskellä jatkuvat kesäkuussa paalutuksilla. Siihen asti jatkuvat Eerikinkadun ja Aurakadun keventämistyöt.

Juttuun on lisätty Länsimetro osakeyhtiön viestintäjohtajan kommentti hankkeen viivästyksen syystä 9.5.2019 kello 15:05.

Lue seuraavaksi