Kunnat päättävät vaalien ulkomainonnan säännöistä – osa rahastaa mainoksista, mutta kaikkia ehdokkaita on kohdeltava tasapuolisesti

Kaksien vaalien keväänä kunnilla riittää ulkomainonnassa neuvottavaa ja valvottavaa – jokaisella kun on omat sääntönsä.

eurovaalit
Eurovaalien ulkomainontaa Joensuun torilla toukokuussa 2019
Nettimainonnasta huolimatta ehdokkaiden ja puolueiden ulkomainoksetkin kiinnostavat kansalaisia. Marja-Liisa Kämppi / Yle

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit osuvat nyt samaan kevääseen ja vaalimainontaa riittää monelle taholle. Harva kuitenkaan tietää, että jokainen kunta voi itse päättää ulkomainonnan käytännöistä omilla ja hallitsemillaan maa-alueilla.

Tämä johtuu siitä, että kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää vaalimainontaa. Suomen Kuntaliitto kuitenkin suosittelee kunnille, että ne järjestävät mahdollisuuksia ulkomainontaan.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kunta voi esimerkiksi periä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua, joka kattaa työstä aiheutuneet kustannukset. Tasapuolisuusperiaate kannattaa kuitenkin muistaa.

– Oleellinen asia on yhdenvertaisuusperiaate eli kaikkia ehdokkaita asettavia puolueita ja ryhmiä pitää kohdella samalla tavalla: varataan yhtä paljon mainospaikkoja jokaiselle, korostaa Kuntaliiton johtava lakimies Riitta Myllymäki.

Esimerkiksi vuonna 2004 eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi Hyvinkään kaupungin loukanneen yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta, kun ulkomainospaikkoja oli annettu enemmän niille puolueille, jotka menestyivät edellisissä vaaleissa paremmin.

Kuntaliitto kehottaa myös kuntia olemaan etukäteen yhteydessä ehdokkaita asettaviin tahoihin – kuten puolueiden paikallisosastoihin – ja tiedottamaan mainontamahdollisuuksista ja yhteyshenkilöistä.

– Annetaan tarpeellinen informaatio, milloin voi mainoksia pystyttää, minne ja milloin ne pitäisi ottaa pois. Voi myös etukäteen pyytää sitoumuksen, käyttääkö mainospaikan kunnan järjestämässä kehikossa, lakimies Myllymäki neuvoo.

Eniten kysytään, missä saa mainostaa

Kunnissa vaalien ulkomainonnasta vastaavat yhteyshenkilöt tietävät, mistä ehdokkaat ja puolueet ovat eniten epätietoisia.

– Missä on kaupungin raja ja milloin alkaa Liikenneviraston, nykyisin Väyläviraston, alue. Ja kuinka sijoitellaan mainokset kaupunkikeskustan ulkopuolisille alueille, kertoo vaalimainonnasta Joensuussa vastaava Tarja Rytkönen.

Henkilökohtainen mainonta aiheuttaa yleensä eniten pulmia vaalimainonnasta kunnissa vastaaville viranhaltijoille. Näin on Joensuussakin.

– Puolueet eivät ilmoita kaupungille, kuinka paljon he mainoksia laittavat ja mille alueelle, Rytkönen harmittelee.

Joensuu edellyttää, että vaalimainosten sijoituspaikat ja kappalemäärät ilmoitetaan kaupungille kirjallisesti ennen mainosten asettamista. Joensuussa käytössä on jopa karttapohjat, joissa näkyvät sallitut alueet.

– Meille toki riittää, että kertoo kadunvarret, mihin on mainoksia laitettu, tapahtumavastaava Rytkönen selvittää.

Yhteystietoja kunnat tarvitsevat valvonnan takia sekä sen vuoksi, että esimerkiksi rikkoutuneista tai sotketuista mainoksista voidaan ilmoittaa ehdokkaalle tai puolueelle vaihtamista varten.

Vaalimainosten laittajien pitää olla tarkkana, onko kyse kunnan, yksityisen vai Liikenneviraston hallitsemasta alueesta. Nyrkkisääntö on, että mainosten laittamiseen pitää aina olla maanomistajan lupa.

Tienvarsialueilla mainoksista ei tarvitse ilmoittaa minnekään, mutta siellä puolestaan tulee toimia Liikenneviraston ohjeiden mukaan. Esimerkiksi häikäiseviä tai liikennettä häiritseviä valoja ei vaalimainoksissa sallita.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan ulkomainonta alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua. Vuoden 2019 europarlamenttivaalien osalta tämä tarkoitti 8. toukokuuta. Useimmat kunnat noudattavat suositusta.

Sen sijaan vaihtelua esiintyy, milloin ja miten mainokset on siivottava pois vaalien jälkeen. Esimerkiksi Joensuussa kaupunki poistaa telinemainokset "ensi tilassa äänestyspäivän jälkeen" ja henkilökohtaisten EU-vaalimainosten on oltava poistettu viimeistään kaksi päivää vaalien jälkeen.

Teiden varsilla mainonta saa maantielain mukaan alkaa jo kuukautta ennen vaalipäivää ja mainokset on korjattava pois viikon kuluessa vaalipäivästä.

Kiinnitätkö huomiota ulkona oleviin vaalimainoksiin? Keskustele aiheesta klo 22:een saakka.

Lue lisää:

Etsi oma ehdokkaasi EU-parlamenttiin Ylen vaalikoneella.

Ylen sivuilta voit lukea myös tärkeimmät eurovaalijutut.