Kemiin suunnitellun jättimäisen biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi alkoi

Ely-keskus asettaa YVA-ohjelman yleisön nähtäville 30 päiväksi.

metsäteollisuus
Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ensimmäinen havainnekuva, huhtikuu 2019.
Ensimmäinen havainnekuva Metsä Groupin Kemiin suunnittelemasta biotuotetehtaasta.Metsä Group

Metsä Fibre on käynnistänyt Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Se on toimittanut YVA-ohjelman Lapin ELY-keskukselle keskiviikkona.

Menettelyssä käsitellään suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia. Sen tulokset otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa sekä päätöksenteossa.

YVA-prosessin tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Sen tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä vaikutusmahdollisuuksia.

YVA-ohjelma on yleisön nähtävillä 30 päivää. Arviointiohjelmaan voi tutustua Lapin ELY-keskuksessa, Kemin kaupungintalossa ja kaupunginkirjastossa sekä Keminmaan kunnantalossa ja pääkirjastossa. Lisäksi se tulee nähtäville nettiin.

Yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus hankkeesta järjestetään toukokuun 22. päivä Kemin Digipoliksessa.

Lue lisää:

Analyysi: Metsä Group pani muille sellunkeittäjille luun kurkkuun – Kemiin nouseva uusi jättitehdas vie puut toisten käsistä

Kemin biotuotetehtaan suunnittelu pääsee vauhtiin