"En ole pystynyt kertomaan kokemuksistani kenellekään" – Henkinen väkivalta ja syrjintä luultua yleisempää teatteri-, tanssi- ja sirkustaiteissa

Jatkuvaa seksuaalista häirintää oli kokenut 2 prosenttia alalla työskentelevistä.

Teatterin tiedotuskeskus on selvittänyt kyselytutkimuksella, kuinka yleistä epäasiallinen käytös on teatterin, tanssin ja sirkustaiteen aloilla. Kuva: Juha Nurminen

Elokuva-alalta käynnistynyt #Metoo-kampanja ja sen esiin nostama keskustelu alan epäkohdista saa jatkoa. Teatterin tiedotuskeskus Tinfo on selvittänyt (siirryt toiseen palveluun) laajalla kyselytutkimuksella, kuinka yleistä epäasiallinen käytös on teatterin, tanssin ja sirkustaiteen puolella.

Räikeimmät epäkohdat liittyvät henkiseen väkivaltaan ja syrjintään. Henkistä väkivaltaa oli kokenut usein tai jatkuvasti joka viides vastaaja. Muun muassa ikään liittyvää syrjintää oli kokenut 13 prosenttia vastanneista.

Vastaajat kokivat myös, ettei epäasialliseen käytökseen puututa tarpeeksi ripeästi.

#Metoo-kampanjan myötä esiin noussutta seksuaalista häirintää oli kokenut 2 prosenttia vastaajista. Se tarkoittaa yli kymmentä ihmistä yhteensä 526 kyselyyn osallistuneesta.

"Taidemaailman käytäntö on edelleen se, että(...)”miesohjaajanerot” käyttävät valtaansa härskisti, eikä työryhmät tunnu edes tunnistavan sitä."

Poiminta Tinfon kyselystä

Suomi on työpaikkakiusaamisen eurooppalaista kärkeä. Esittävien taiteiden puolella työpaikkakiusaamista näyttäisi esiintyvän jopa muuta työelämää enemmän.

Tinfon kyselyn mukaan 26 prosenttia oli havainnut henkistä väkivaltaa usein tai jatkuvasti. Henkistä väkivaltaa oli kokenut joka viides vastaaja.

Kuva: Yle / Uutisgrafiikka

Henkinen väkivalta tarkoitti muun muassa sitä, ettei mielipiteitä huomioitu, tehokkuusvaatimukset olivat kohtuuttomia ja tietoa pimitettiin.

Yli puolet vastanneista koki, ettei henkiseen väkivaltaan ollut puututtu. Kokemuksista myös vaietaan, koska pelätään leimautumista ja sitä, ettei työtä enää jatkossa ole tarjolla.

Merkittävin tekemäni havainto on ollut iän perusteella tapahtuva syrjintä. Välillä nuorena ihmisenä olen palkkaneuvotteluissa kädetön vain ikäni vuoksi, vaikka olisin korkeammin koulutettu kuin kollegani. Samoin myös vanhempia hakijoita syrjitään työnhaussa.

Poiminta Tinfon kyselystä

Teatterin, tanssin ja sirkuksen kaltaisissa esittävissä taiteissa työ on usein julkista. Sitä tehdään yleisön edessä. Siksi ei ehkä olekaan yllättävää, että ikään ja ulkoiseen olemukseen liittyvät asiat nousivat vahvasti esiin Tinfon kyselyssä.

Kuva: Yle / Uutisgrafiikka

Joka viidennellä oli kokemuksia syrjinnästä ja useimmiten tilanteet liittyivät ikään tai ulkonäköön. Ikäsyrjinnän kohteiksi olivat joutuneet sekä ikääntyneet että nuoret. Nuoret kokivat kykyjensä vähättelyä, ikääntyneet, erityisesti naiset, työllistyivät heikommin.

Myös ulkoisen olemuksen, esimerkiksi ylipainon tai hiusten värin, vuoksi koettiin syrjintää. Tanssijoista 38 prosenttia ja näyttelijöistä 29 prosenttia piti ulkonäköä syrjinnän perusteena.

Tinfon tutkimuksessa epäillään, että ulkonäköön perustuva syrjintä on yleisempää kuin vastauksista käy ilmi.

En ole pystynyt kertomaan kokemuksistani kenellekään, etten menettäisi niitäkin vähäisiä töitäni, joita minulla on.

Poiminta Tinfon kyselystä

Elokuva-alan esiinnostamaa seksuaalista häirintää esiintyy myös teattereissa. Se näyttäisi kuitenkin olevan hieman harvinaisempaa kuin yhteiskunnassa yleisesti.

Tasa-arvobarometrin (2017) mukaan naisista 38 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden aikana.

Esittävien taiteiden alalla työskentelevistä 6 prosentilla oli havaintoja toisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. 2 prosenttia vastanneista oli itse joutunut jatkuvasti seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä oli noin joka neljännellä.

Kuva: Yle / Uutisgrafiikka

Esittävissä taiteissa seksuaalinen häirintä on tarkoittanut muun muassa loukkaavaksi koettua "rivoa ja kaksimielistä läppää" tai vihjaavaa seksuaalisviritteistä puhetta. Häirinnän kohde on joutunut myös sietämään ahdistavalta tuntunutta fyysistä lähentelyä, joka ei ole ollut sidoksissa taiteellisiin päämääriin.

Naisten harjoittamasta seksuaalisesta häirinnästä ja vallankäytöstä on vaiettu ja vaietaan edelleen, koska se ei sovi vallitsevaan ideologiaan. Esimiesasemassa olevien naisten epäasiallinen käytös on arkipäiväistä

Poiminta Tinfon kyselystä

Tinfon selvityksen mukaan seksuaaliseen häirintään on puututtu vielä huonommin kuin henkiseen väkivaltaan tai syrjintään. Myös kynnys puhua seksuaalisesta häirinnästä koettiin korkeaksi. Vaikenemiseen vaikuttivat häpeä sekä leimautumisen ja työn menettämisen pelko.

Jutussa esiintyvät siteeraukset ovat poimintoja Tinfon kyselystä.

Lue myös:

Tunnetut näyttelijät kertovat alansa häirinnästä ja vähättelystä – "Mennään juuri sen rajan yli kiusallisella tavalla"