Suomen Pankki entistä huolestuneempi suomalaisten ylivelkaantumisesta: Vaatii velkakattoa sekä rajoituksia asuntolainoihin

Suomen Pankki arvioi, että viranomaisten nykyisillä keinoilla ei pystytä torjumaan riittävästi velkaantumisen riskejä.

Suomalaisten kotitalouksien veloista suurin osa on asuntolainoja. Taloyhtiölainat ovat kuitenkin lisääntyneet nopeasti. Kuva: Anssi Leppänen / Yle

Suomen Pankki vaatii kotitalouksille velkakattoa, johon laskettaisiin asunto- ja taloyhtiölainat sekä kulutusluotot. Pankin mukaan lainakatto vahvistaisi kotitalouksien lainanhoitokykyä ja kykyä kuluttua, mikä parantaisi Suomen talouden edellytyksiä toipua kriiseistä.

– Viranomaisten nykyisillä keinoilla ei pystytä riittävästi torjumaan muuttuvan lainanannon ja velkaantuneisuuden riskejä kansantaloudelle, perustelee Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

– Kotitalouksien suuren velkaantuneisuuden aiheuttamiin riskeihin on voitava puuttua välineillä, jotka hillitsevät kotitalouksien kokonaisvelkaantumista suhteessa takaisinmaksukykyyn, Nykänen kirjoittaa Euro ja Talous -julkaisussa.

Velkakattoa täydentäisivät asunto- ja taloyhtiölainojen pituuden rajoitukset. Kotitalouksien velkaantumista hillitsisi myös asuntokauppojen rahoittamiseen käytettävien taloyhtiölainojen määrän rajoittaminen.

Uusilla keinoilla vältettäisiin tilanteita, joissa asuntojen hinnat nousevat ja lainamäärät kasvavat huomattavasti nopeammin kuin kotitalouksien tulot.

Taloyhtiölainat lisääntyneet nopeasti

Suomalaisten kotitalouksien veloista suurin osa on asuntolainoja. Taloyhtiölainat ovat kuitenkin lisääntyneet nopeasti.

Taloyhtiölainojen avulla kotitalous pääsee kiinni omistusasuntoihin näennäisesti edullisemmin kuin rahoittamalla hankinnan kokonaan asuntolainalla ja omilla säästöillä. Taloyhtiölainat peritään kuitenkin takaisin yhtiövastikkeissa, mikä voi nostaa asumiskustannukset korkeiksi.

Suomen Pankin mielestä maan rahoitusjärjestelmä on rakenteeltaan haavoittuva kotitalouksien mittavan velkaantuneisuuden ja pankkijärjestelmän suuren koon vuoksi.

– Velkaantuneet kotitaloudet usein reagoivat taloustilanteen heikentymiseen ja epävarmuuden lisääntymiseen vähentämällä kulutustaan ja investointejaan, Nykänen arvioi.

Irlanti ja Espanja varoittavia esimerkkejä

Nykäsen mukaan kotitalouksien velkaantuneisuus heikentää välillisesti koko kansantalouden kykyä sopeutua taloudellisiin sokkeihin. Irlannin ja Espanjan kokemukset finanssikriisin aikana ovat tästä varoittavia esimerkkejä.

– Varoittavat esimerkit on syytä ottaa vakavasti, Nykänen sanoo.

Hän arvioi, että nykyisessä markkinatilanteessa lainakatto ja muut välineet olisi mahdollista mitoittaa niin, etteivät ne juurikaan heikentäisi lainojen saatavuutta.