Hyppää sisältöön

Saamelaisilta täystyrmäys Vesterbackan Jäämeren rata -suunnitelmille – Saamelaiskäräjät yllätettiin jo toistamiseen

Jäämeren rata halkoisi toteutuessaan saamelaisten kotiseutu- ja poronhoitoalueen.

Inarilainen Jussa Seurujärvi on antanut poronhoitajien kasvot Jäämeren radan vastustamiselle. Kuva: Greenpeace / Jani Sipilä

Saamelaiset tyrmäävät torstaina uutisoidut uudet Jäämeren rata -suunnitelmat.

Angry Birds -mobiilipelistä ja Tallinna-tunnelista tutun liikemiehen Peter Vesterbackan yhtiö allekirjoitti torstaina aiesopimuksen norjalaisen Etelä-Varangin kehitysyhtiön kanssa Jäämeren radan suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.

Tarkoituksena on rakentaa rautatieyhteys Rovaniemeltä Norjan Kirkkoniemeen ulkomailta hankittavalla yksityisellä rahoituksella. Radalla halutaan nopeuttaa Aasian ja Euroopan yhdistävän Koillisväylän kauppareitin muodostumista.

Peter Vesterbacka allekirjoitti aiesopimuksen Jäämeren radan suunnittelusta ja toteutuksesta Arctic Business Forumissa Rovaniemellä 9. toukokuuta. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Jäämeren rata on herättänyt voimakasta vastustusta saamelaisten parissa. Rata halkoisi toteutuessaan saamelaisten kotiseutu- ja poronhoitoaluetta. Kielteisen kannan ratahankkeelle ovat aiemmin ilmaisseet muun muassa Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous, Paliskuntain yhdistys, Saamelaismuseo Siida, alueen paliskunnat, Utsjoen kunta sekä useat yhdistykset.

Torstainen uutinen tuli yllätyksenä saamelaisten viralliselle edustajalle, Saamelaiskäräjille. Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on pettynyt siihen, että saamelaiset saivat tiedon hankkeesta jo toistamiseen median kautta. Samoin kävi kaksi vuotta sitten, kun Suomen hallitus päätti selvittää Jäämeren rataa.

– Saamelaiskäräjien kanssa ei ole käyty virallisia keskusteluja tai neuvotteluja asiasta. Ei ole hyväksyttävää, että Saamelaiskäräjiä saamelaisten virallisena edustajana ei ole tiedotettu asiasta etukäteen, sanoo puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Saamelaisten kanssa aiotaan keskustella asiasta

Finest Bay Area Development Oy:n ja Etelä-Varangin kehitysyhtiön välisessä aiesopimuksessa osapuolet sitoutuvat tutkimaan Jäämeren radan toteutusmahdollisuuksia sekä sen laajempia vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Tarkoituksena on suunnitella kaikki osapuolet huomioiva toteutusmalli.

Peter Vesterbackan mukaan hankkeesta keskustellaan asianosaisten kanssa. Suunnitelmissa on järjestää aiheesta myös kuukausittaisia yleisötilaisuuksia.

– Olen varma, että pääsemme keskustelemalla hyvään ratkaisuun, Vesterbacka kommentoi.

Tiina Sanila-Aikio haluaa huomauttaa, että pelkkä keskustelu ei kuitenkaan riitä.

– Saamelaiset eivät ole hankkeen osalta sidosryhmä, vaan oikeudenomistajia ja Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa, jonka asema ja oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on turvattu niin kansallisessa lainsäädännössä kuin kansainvälisenkin oikeuden tasolla. Saamelaisten kanssa ei keskustella vaan neuvotellaan.

Saamelaiskäräjät odottaa, että saamelaiset osallistetaan tällaisiin hankkeisiin niiden ensimetreiltä lähtien.

– Ainoa tapa edistää tätä hanketta on se, että saamelaiset ovat alkusta alkaen mukana ja että vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja ympäristöön selvitetään asianmukaisesti. Odotan, että Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous saamelaisten virallisina edustajina saavat kaikki mahdolliset tiedot asiasta, oikea-aikaisesti.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio osallistui Jäämeren rata -protestiin kesällä 2018 Inarissa. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Saamelaiskäräjien mukaan Jäämeren rata uhkaisi saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, jotka on suojattu muun muassa Suomen perustuslain saamelaiskulttuurin heikentämiskiellolla. Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio uskookin kyseisen hankkeen näyttävän heikentämiskiellon vahvuuden.

– Jäämeren radan rakentamiselle ei ole edellytyksiä nyt eikä tulevaisuudessa, koska saamelaiskulttuurin heikentämiskielto estää radan rakentamisen saamelaisten kotiseutualueelle. Heikentämiskielto on juuri tämänkaltaisia tilanteita varten, ja nyt mitataan, kuinka tällaisia hankkeita arvioidaan sen valossa. Uskon kyllä siihen, että heikentämiskielto estää tällaisten hankkeiden toteuttamisen.

Peter Vesterbacka uskoo, että juna Kirkkoniemeen voisi kulkea jopa viiden, mutta viimeistään alle kymmenen vuoden kuluttua. Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff epäilee, onko tällaisella aikataululla mahdollista selvittää saamelaisiin kohdistuvat vaikutukset sekä huomioida saamelaisten oikeudet.

– Kyllä siinä saamelaisten ja alkuperäiskansojen oikeuksien yli kävellään, jos niin nopeasti rakennetaan. Tarvittavat selvitykset eivät mitenkään valmistu tuollaisella aikataululla.

– Me olemme samaa mieltä kuin ennenkin. Me emme halua emmekä tarvitse Jäämeren rataa, Feodoroff jatkaa.

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff on skeptinen Jäämeren radan suunniteltua rakentamisaikataulua kohtaan. Kuva: Vesa Toppari Yle / Yle

Samaa mieltä on inarilainen poronhoitaja Jussa Seurujärvi. Hän on antanut viime vuosina poronhoitajien kasvot Jäämeren radan vastustamiselle. Vaikka hankkeen tiimoilta on ollut myös hiljaisempia aikoja, pyörii uhka nuoren poronhoitajan mielessä alituiseen.

– Jäämeren rata on asia, jota ei saa millään pois mielestä. Se työntyy ajatuksiin joka ikinen päivä, uudestaan ja uudestaan. Se on kuin musta pilvi pään päällä.

– Ja nyt saimme uusia uutisia radan suhteen. Jäämeren rata on poronhoidon kaikista suurin uhkakuva. Jatkamme radan vastustamista kuten ennenkin, Seurujärvi kertoo.

Jussa Seurujärvi osallistui Jäämeren rata -protestiin Inarissa kesällä 2018. "Eennâm lii eellim" on inarinsaamea ja tarkoittaa "Maa on elämä". Kuva: Aslak Paltto / Yle

Peter Vesterbackan edistämän Tallinna-tunnelin myötä Suomesta tulisi osa Kiinan arktista silkkitietä. Jäämeren rata olisi luontainen jatkumo silkkitielle ja kiinalaisyhtiöiden valmistamien tuotteiden sujuvalle pääsylle maailmanmarkkinoille. Vesterbackan mukaan Jäämeren rata säästäisi 20 rahtipäivää Aasian ja Euroopan välillä.

Myös Lapin liitto päätti äskettäin sisällyttää Jäämeren radan pohjoisen reittivaihtoehdon Pohjois-Lapin uuteen maakuntakaavaan.